szukaj

Bezwarunkowa zgoda UOKiK na koncentrację.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bezwarunkową zgodę na przejęcie przez MAXIMA GRUPĖ kontroli nad Emperia Holding S.A.

Zgodnie z umową inwestycyjną zawartą w dniu 23 listopada 2017, inwestor ogłosił wezwanie do sprzedaży 100% akcji Emperii. Warunkiem przeprowadzenia transakcji było m.in. uzyskanie zgody na koncentrację od UOKiK.

Uzyskanie zgody na koncentrację oznacza spełnienie się ostatniego warunku ogłoszonego wezwania, poza osiągnięciem progu minimalnej liczby akcji objętych zapisami w wezwaniu uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane są do 12 kwietnia 2018 roku. Link do informacji dotyczącej zasad dokonywania zapisów: http://emperia.pl/index.php?id=958

Link do strony UOKiK zawierającej komunikat prasowy i decyzję o wydaniu zgody na koncentrację: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14225