Kontakt

EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 2 budynek B, 02-566 Warszawa

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000034566

NIP: 712 10 07 105 | REGON: 430450457

Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 12 342 027

Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 12 342 027

tel. (81) 745 17 78, faks: (81) 746 32 89, (81) 746 09 38

e-mail: emperia@emperia.pl

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Emperia Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 

Biuro Spółki w Lublinie

ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin