szukaj
 

Kontakt

EMPERIA HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 2 budynek B, 02-566 Warszawa

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000849797

NIP: 712 10 07 105 | REGON: 430450457

Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 12 342 050 

Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 12 342 050 zł

Rachunek bankowy: BRE S.A. O/Lublin nr 68 1140 1094 0000 3100 0700 1001


ADRES DO KORESPONDENCJI:

Emperia Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Biuro Spółki w Lublinie

ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin


tel. (81) 745 17 78

faks: (81) 746 32 89, (81) 746 09 38

e-mail: emperia@emperia.pl