Jak odpowiedzieć na wezwanie

 1. Jeśli akcjonariusz posiada rachunek inwestycyjny w domu maklerskim mBank, akcjonariusz może:
  • złożyć dyspozycję dotyczącą sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu osobiście w placówce mBank
  • złożyć dyspozycję sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu poprzez elektroniczną platformę transakcyjną
 2. Jeśli akcjonariusz posiada rachunek inwestycyjny w domu maklerskim innym niż mBank
  • We własnym biurze maklerskim należy złożyć nieodwołalną dyspozycję blokady akcji oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży akcji Spółki na rzecz wzywającego
  • Uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na akcje Spółki będące przedmiotem sprzedaży zawierające informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży akcji Spółki na rzecz wzywającego
  • Złożyć oryginał świadectwa depozytowego w punkcie usług maklerskich mBank oraz dokonać zapisu na sprzedaż akcji Spółki w punkcie usług maklerskich mBank

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki jest dokument wezwania w polskiej wersji językowej, ogłoszony przez wzywającego w dniu 24 listopada 2017 r. za pośrednictwem agencji informacyjnej. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w sprawie wezwania powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą Akcji w odpowiedzi na wezwanie, na podstawie całości informacji udostępnionych przez wzywającego oraz przez Spółkę, w szczególności w ramach wykonywania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych, w tym uzyskać indywidualną poradę lub rekomendację uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji.