Jak odpowiedzieć na wezwanie

1. Jeśli akcjonariusz posiada rachunek inwestycyjny w domu maklerskim mBank, akcjonariusz może: 
  • złożyć dyspozycję dotyczącą sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu osobiście w placówce mBank
  • złożyć dyspozycję sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu poprzez elektroniczną platformę transakcyjną

 

2. Jeśli akcjonariusz posiada rachunek inwestycyjny w domu maklerskim innym niż mBank:

  • we własnym biurze maklerskim należy złożyć nieodwołalną dyspozycję blokady akcji oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży akcji Spółki na rzecz wzywającego
  • uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na akcje Spółki będące przedmiotem sprzedaży zawierające informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży akcji Spółki na rzecz wzywającego
  • złożyć oryginał świadectwa depozytowego w punkcie usług maklerskich mBank oraz dokonać zapisu na sprzedaż akcji Spółki w punkcie usług maklerskich mBank.

 

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w poniżej określonych Punktach Usług Maklerskich mBank S.A. (“PUM”) w godzinach ich otwarcia:

·         PUM w Białymstoku ul. Świętojańska15, 15-277 Białystok (85) 732 51 10

·         PUM w Bielsku-Białej Pl. Wolności 7, 43-304 Bielsko-Biała (33) 813 93 50

·         PUM w Bydgoszczy ul. Grodzka 17, 85-109 Bydgoszcz (52) 584 31 51

·         PUM w Gdańsku ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk (58) 346 24 25

·         PUM w Gdyni ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia (58) 621 79 21

·         PUM w Katowicach ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice (32) 200 64 85

·         PUM w Krakowie ul. Augustiańska 15, 31-064 Kraków (12) 618 45 84

·         PUM w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-954 Lublin (81) 532 94 13

·         PUM w Łodzi ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź (42) 272 21 81

·         PUM w Poznaniu ul. Półwiejska 42, 60-967 Poznań (61) 856 86 36

·         PUM w Rzeszowie ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów (17) 850 38 09

·         PUM w Szczecinie ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin (91) 488 39 82

·         PUM w Warszawie ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa (22) 697 49 00

·         PUM we Wrocławiu ul. Jana Pawła II 8, 50-136 Wrocław (71) 370 08 41

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowanie w Punktach Usług Maklerskich w godzinach otwarcia PUM, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu przyjmowania zapisów zapisy będą przyjmowane do godziny 12:00 CET.

O aktualnych godzinach otwarcia poszczególnych PUM dowiedzieć można się ze strony internetowej mBank:

http://www.mdm.pl/ui-pub/site/kontakt/punkty_uslug_maklerskich

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki jest dokument wezwania w polskiej wersji językowej, ogłoszony przez wzywającego w dniu 24 listopada 2017 r. za pośrednictwem agencji informacyjnej. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w sprawie wezwania powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą Akcji w odpowiedzi na wezwanie, na podstawie całości informacji udostępnionych przez wzywającego oraz przez Spółkę, w szczególności w ramach wykonywania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych, w tym uzyskać indywidualną poradę lub rekomendację uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji.