szukaj

Rada Nadzorcza

 

Dalius Misiūnas - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Vitalij Rakovski - Członek Rady Nadzorczej  

Dariusz Kalinowski - Członek Rady Nadzorczej 

Eugenijus Filonovas - Członek Rady Nadzorczej

Gintaras Jasinskas- Członek Rady Nadzorczej