szukaj

Rada Nadzorcza

 

Jolanta Bivainytė - Przewodnicząca Rady Nadzorczej  

Lina Žolyné – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Vitalij Rakovski – Członek Rady Nadzorczej