szukaj

Dobre wyniki Stokrotki w minionym roku.

Grupa Kapitałowa Emperia opublikowała wyniki za IV kwartał 2017 roku. Wzrost przychodów całej Grupy oraz stabilny poziom wyników finansowych wynika głównie z dobrych rezultatów osiągniętych przez spółkę Stokrotka.

 

Wyniki Grupy Kapitałowej Emperia za IV kwartał, opublikowane w poniedziałek 26 lutego 2018 roku, potwierdzają umacnianie pozycji rynkowej sieci Stokrotka, a także konsekwentną realizację ambitnego planu rozwojowego. Przychody ze sprzedaży Grupy w IV kwartale były wyższe o 11,5% od przychodów uzyskanych w IV kwartale ubiegłego roku i wyniosły 699,3 mln zł, natomiast przychody Grupy narastająco za cztery kwartały bieżącego roku były wyższe o 8% od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 2 577 mln zł. EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe za IV kwartał była wyższa o 9,6%, a narastająco za 4 kwartały bieżącego roku o 1,6% w stosunku do analogicznych okresów ubiegłego roku.

Stokrotka konsekwentnie zwiększa sprzedaż i poprawia swoje wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w IV kwartale bieżącego roku były wyższe o 11,4% od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 686,5 mln zł, a w okresie I-IV kwartału wyniosły 2 534 mln zł, co oznacza wzrost o 8,3%. Poziom EBITDA  w IV kwartale wzrósł o 13,9% do 19,3 mln zł, a narastająco przez cztery kwartały o 21,7% do poziomu 62,1 mln zł. Znacząco wzrósł zysk netto, który osiągnął poziom 11 mln zł w IV kwartale i 22,9 mln zł w okresie I-IV kwartału. Na wzrost przychodów i wyników finansowych wpływ miały: wzrost sprzedaży LFL do poziomu 5,5% w IV kwartale ubiegłego roku, poprawa produktywności oraz otwarcia nowych placówek detalicznych.

W IV kwartale 2017 roku Stokrotka konsekwentnie umacniała swoją pozycję konkurencyjną, a także kontynuowała ambitny plan rozwoju. W omawianym okresie sieć otworzyła rekordową ilość nowych sklepów - aż 33 nowe placówki detaliczne w tym: 7 supermarketów, 9 marketów, 2 markety Stokrotka Express oraz 15 sklepów franczyzowych. W całym 2017 roku Stokrotka otworzyła aż 77 nowych sklepów, na koniec ubiegłego roku sieć miała łącznie 437 sklepów. Rozpoczęty 2018 rok będzie dla sieci jeszcze intensywniejszy pod względem ilości planowanych otwarć nowych placówek detalicznych. Sieć planuje otworzyć ponad 100 nowych sklepów.

Stabilny poziom przychodów osiągnął też segment nieruchomości: 17,3 mln zł w IV kwartale oraz 68,6 mln zł po czterech kwartałach minionego roku. Portfel posiadanych przez segment nieruchomości zwiększył się w IV kwartale o 4 placówki detaliczne, w których otworzone zostały sklepy Stokrotka.

Spółka Infinite konsekwentnie buduje portfolio proponowanych usług i rozwiązań informatycznych. Rozwijając produkty spółka jest głównym partnerem informatycznym dla całej Grupy. W ramach podnoszenia jakości usług w ostatnim czasie Infinite inwestuje w rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego. Przychody ze sprzedaży segmentu informatycznego w IV kwartale wyniosły 11,7 mln zł, a narastająco przez cztery kwartały spółka wypracowała przychody na poziomie 36,7 mln zł.

  

Informacje o Grupie Kapitałowej Emperia:

Grupa Kapitałowa Emperia to dynamiczna i wiarygodna firma z polskim rodowodem, skoncentrowana na segmencie detalicznym FMCG. Powstała w 1990 roku i od 28 lat aktywnie tworzy historię handlu w Polsce. Grupa Emperia prowadzi działalność w segmencie handlu detalicznego, wspieraną przez część nieruchomościową oraz IT. Grupa Kapitałowa Emperia zatrudnia ponad 8 tys. pracowników. Koordynatorem Grupy jest Emperia Holding S.A., od 16 lat spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emperia Holding S.A. wyznacza strategię działania i monitoruje realizację celów przez spółki Grupy Kapitałowej Emperia.

Segment detaliczny – tworzy go Stokrotka Sp. z o.o. - spółka z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, a obecnie obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pierwszy supermarket Stokrotka powstał w Łęcznej koło Lublina w 1996 roku. Obecnie sieć obejmuje prawie 440 sklepów w formacie supermarketu typu proximity zlokalizowanych na osiedlach, w minicentrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw do 1.000 mkw powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci, a także produkty należące do marki własnej. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy. W I kwartale 2016 roku uruchomione zostało drugie centrum dystrybucyjne w Lublinie.

Segment nieruchomości – zarządza portfelem 91 nieruchomości wspierając rozwój sklepów własnych Stokrotka. Inwestuje w obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności detalicznej. Segment zarządza posiadanym portfelem nieruchomości, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską, poprzez kilka spółek celowych. Strategia inwestycyjna przewiduje koncentrację na obiektach w formie minigalerii lub parków handlowych. Wiodącą spółką w segmencie jest Elpro Development S.A.

Segment informatyczny – działalność informatyczna po zakończonej w 2012 roku konsolidacji spółek informatycznych Grupy prowadzona jest przez spółkę Infinite, która oferuje różnorodne rozwiązania technologiczne, zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Tworzy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych, wspierające elektroniczną wymianę danych i obieg dokumentów. Dostarcza rozwiązania z zakresu integracji B2B optymalizujące transakcje poprzez automatyzację procesów pomiędzy partnerami biznesowymi. Infinite jest obecna na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.