2018

 
Raport Bieżący Nr 47/2018 - 20 czerwca 2018

Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Zarządu.

 
Raport Bieżący Nr 46/2018 - 15 czerwca 2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Emperia Holding S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 45/2018 - 13 czerwca 2018

Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 13 czerwca 2018 roku.

Treść uchwał podjętych na NWZ

 
Raport Bieżący Nr 44/2018 - 6 czerwca 2018

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w maju 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 43/2018 - 30 maja 2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ zawierająca projekty uchwał

 
Raport Bieżący Nr 42/2018 - 17 maja 2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierająca projekty uchwał

 
Raport Bieżący Nr 41/2018 - 17 maja 2018

Zawiadomienie o osiągnięciu 100% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A.

Treść otrzymanego zawiadomienia

 
Raport Bieżący Nr 40/2018 - 4 maja 2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Emperia Holding S.A. w dniu 4 maja 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 39/2018 - 4 maja 2018

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w kwietniu 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 38/2018 - 4 maja 2018

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 37/2018 - 4 maja 2018

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 36/2018 - 4 maja 2018

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 35/2018 - 4 maja 2018

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 34/2018 - 4 maja 2018

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 33/2018 - 4 maja 2018

Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 4 maja 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 32/2018 - 27 kwietnia 2018

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 31/2018 - 26 kwietnia 2018

Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej

 
Raport Bieżący Nr 30/2018 - 26 kwietnia 2018

Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej

 
Raport Bieżący Nr 29/2018 - 26 kwietnia 2018

Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej

 
Raport Bieżący Nr 28/2018 - 26 kwietnia 2018

Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej

 
Raport Bieżący Nr 27/2018 - 26 kwietnia 2018

Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej

 
Raport Bieżący Nr 26/2018 - 25 kwietnia 2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. przez akcjonariusza Spółki.

Zawiadomienie o transakcji z 17.04.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 25/2018 - 23 kwietnia 2018

Wycofanie pozwu Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta

 
Raport Bieżący Nr 24/2018 - 23 kwietnia 2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. przez akcjonariusza Spółki.

Zawiadomienie o transakcji z 17.04.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 23/2018 - 20 kwietnia 2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. przez akcjonariusza Spółki.

Zawiadomienie o transakcji z 17.04.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 22/2018 - 20 kwietnia 2018

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie o transakcji z 17.04.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 21/2018 - 20 kwietnia 2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. przez akcjonariusza Spółki.

Zawiadomienie o transakcji z 17.04.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 20/2018 - 20 kwietnia 2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. przez akcjonariusza Spółki.

Zawiadomienie o transakcji z 17.04.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 19/2018 - 20 kwietnia 2018

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie o transakcji z 17.04.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 18/2018 - 20 kwietnia 2018

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie o transakcji z 17.04.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 17/2018 - 20 kwietnia 2018

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie o transakcji z 17.04.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 16/2018 - 19 kwietnia 2018

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie o transakcji z 17.04.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 15/2018 - 19 kwietnia 2018

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie o transakcji z 17.04.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 14/2018 - 18 kwietnia 2018

Zawiadomienie o przekroczeniu 90% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. przez akcjonariusza Spółki.

 
Raport Bieżący Nr 13/2018 - 17 kwietnia 2018

Postanowienie o oddaleniu wniosku Eurocash S.A. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały nr 2 NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 20 grudnia 2017 r.

 
Raport Bieżący Nr 12/2018 - 6 kwietnia 2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierająca projekty uchwał

 
Raport Bieżący Nr 11/2018 - 4 kwietnia 2018

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w marcu 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 10/2018 - 16 marca 2018

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 9/2018 - 12 marca 2018

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie o transakcji z 08.03.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 8/2018 - 8 marca 2018

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie o transakcji z 06.03.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 7/2018 - 5 marca 2018

Doręczenie pozwu Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta

 
Raport Bieżący Nr 6/2018 - 2 marca 2018

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w lutym 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 5/2018 - 23 lutego 2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. przez akcjonariusza Spółki

 
Raport Bieżący Nr 4/2018 - 2 lutego 2018

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w styczniu 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 3/2018 - 30 stycznia 2018

Terminy przekazania raportów okresowych w 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 2/2018 - 11 stycznia 2018

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash S.A. o uchylenie uchwały nr 2 NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 20 grudnia 2017 r.

 
Raport Bieżący Nr 1/2018 - 3 stycznia 2018

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w grudniu 2017 roku.