2018

 
Raport Bieżący Nr 14/2018 - 18 kwietnia 2018

Zawiadomienie o przekroczeniu 90% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. przez akcjonariusza Spółki.

 
Raport Bieżący Nr 13/2018 - 17 kwietnia 2018

Postanowienie o oddaleniu wniosku Eurocash S.A. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały nr 2 NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 20 grudnia 2017 r.

 
Raport Bieżący Nr 12/2018 - 6 kwietnia 2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierająca projekty uchwał

 
Raport Bieżący Nr 11/2018 - 4 kwietnia 2018

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w marcu 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 10/2018 - 16 marca 2018

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 9/2018 - 12 marca 2018

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie o transakcji z 08.03.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 8/2018 - 8 marca 2018

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie o transakcji z 06.03.2018 r.

 
Raport Bieżący Nr 7/2018 - 5 marca 2018

Doręczenie pozwu Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta

 
Raport Bieżący Nr 6/2018 - 2 marca 2018

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w lutym 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 5/2018 - 23 lutego 2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. przez akcjonariusza Spółki

 
Raport Bieżący Nr 4/2018 - 2 lutego 2018

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w styczniu 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 3/2018 - 30 stycznia 2018

Terminy przekazania raportów okresowych w 2018 roku

 
Raport Bieżący Nr 2/2018 - 11 stycznia 2018

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash S.A. o uchylenie uchwały nr 2 NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 20 grudnia 2017 r.

 
Raport Bieżący Nr 1/2018 - 3 stycznia 2018

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w grudniu 2017 roku.