Wezwanie

Wzywający: MAXIMA GRUPĖ, UAB

Przedmiot wezwania: 100% akcji Emperia Holding S.A. („Spółka”) 

Okres przyjmowania zapisów w ramach wezwania: 14 grudnia 2017 roku 

- 21 lutego 2018 roku 

Cena wezwania: 100 zł

 

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emperia Holding S.A.