szukaj

Stokrotka przyspiesza rozwój.

Grupa Kapitałowa Emperia opublikowała wyniki za III kwartał 2017 roku. Wzrost przychodów całej Grupy oraz stabilny poziom wyników finansowych wynika głównie z dobrych rezultatów osiągniętych przez spółkę Stokrotka.

 

Wyniki Grupy Kapitałowej Emperia za III kwartał, opublikowane w poniedziałek 13 listopada 2017 roku, potwierdzają umacnianie pozycji rynkowej sieci Stokrotka, a także konsekwentną realizację ambitnego planu rozwojowego. Przychody ze sprzedaży Grupy w III kwartale były wyższe o 10,2% od przychodów uzyskanych w III kwartale ubiegłego roku i wyniosły 645,1 mln zł, natomiast przychody Grupy narastająco za trzy kwartały bieżącego roku były wyższe o 6,8% od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 1 877 mln zł. EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe zarówno za III kwartał, jak i narastająco za 3 kwartały bieżącego roku jest na porównywalnym poziomie do analogicznych okresów ubiegłego roku.

Stokrotka konsekwentnie zwiększa sprzedaż i poprawia swoje wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w III kwartale bieżącego roku były wyższe o 10,6% od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 635,2 mln zł, a w okresie I-III kwartału wyniosły 1 847 mln zł, co oznacza wzrost o 7,2%. Poziom EBITDA  w III kwartale wzrósł o 2,3% do 11,8 mln zł, a narastająco przez trzy kwartały o 25,5% do poziomu 42,8 mln zł. Na wzrost przychodów i wyników finansowych wpływ miały: wzrost sprzedaży LFL do poziomu 5,6% w III kwartale bieżącego roku, poprawa produktywności oraz otwarcia nowych placówek detalicznych.

W III kwartale 2017 roku Stokrotka konsekwentnie umacniała swoją pozycję konkurencyjną, a także kontynuowała ambitny plan rozwoju. W omawianym okresie sieć otworzyła rekordową ilość nowych sklepów - aż 23 nowe placówki detaliczne w tym: 3 supermarkety, 6 marketów, 13 sklepów franczyzowych oraz 1 market Stokrotka Express. Był to również kwartał, w którym sieć uruchomiła 400. placówkę detaliczną. Na koniec III kwartału 2017 roku sieć miała 407 sklepów. Rozpoczęty IV kwartał będzie dla sieci jeszcze intensywniejszy pod względem ilości planowanych otwarć nowych placówek detalicznych.

Sieć koncentruje również swoje działania na budowaniu bazy sklepów do otwarcia w nadchodzącym roku. III kwartał okazał się rekordowym okresem pod względem ilości podpisanych umów na przyszły rok, zawartych zostało aż 23 nowe umowy. W ciągu trzech kwartałów tego roku podpisano łącznie umowy na otwarcie w nadchodzącym roku 53 nowych sklepów – ponad dwukrotnie więcej niż w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Stabilny poziom przychodów osiągnął też segment nieruchomości: 16,8 mln zł w III kwartale oraz 51,3 mln zł po trzech kwartałach bieżącego roku. W III kwartale nabyte zostały nowe 2 nieruchomości z przeznaczeniem na sklepy Stokrotka, natomiast 10 kolejnych jest zabezpieczonych na podstawie podpisanych umów przedwstępnych. 

Spółka Infinite konsekwentnie buduje portfolio proponowanych usług i rozwiązań informatycznych. Rozwijając produkty spółka jest głównym partnerem informatycznym dla całej Grupy. W ramach podnoszenia jakości usług w ostatnim czasie Infinite inwestuje w rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego. Przychody ze sprzedaży segmentu informatycznego w III kwartale wyniosły 8 mln zł, a narastająco przez trzy kwartały spółka wypracowała przychody na poziomie 25 mln zł.

 

 Informacje o Grupie Kapitałowej Emperia:

Grupa Kapitałowa Emperia to dynamiczna i wiarygodna firma z polskim rodowodem, skoncentrowana na segmencie detalicznym FMCG. Powstała w 1990 roku i od 27 lat aktywnie tworzy historię handlu w Polsce. Grupa Emperia prowadzi działalność w segmencie handlu detalicznego, wspieraną przez część nieruchomościową oraz IT. Grupa Kapitałowa Emperia zatrudnia ponad 8 tys. pracowników. Koordynatorem Grupy jest Emperia Holding S.A., od 15 lat spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emperia Holding S.A. wyznacza strategię działania i monitoruje realizację celów przez spółki Grupy Kapitałowej Emperia.

Segment detaliczny – tworzy go Stokrotka Sp. z o.o. - spółka z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, a obecnie obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pierwszy supermarket Stokrotka powstał w Łęcznej koło Lublina w 1996 roku. Obecnie sieć obejmuje ponad 400 sklepów w formacie supermarketu typu proximity zlokalizowanych na osiedlach, w minicentrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw do 1.000 mkw powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci, a także produkty należące do marki własnej. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy. W I kwartale 2016 roku uruchomione zostało drugie centrum dystrybucyjne w Lublinie.

Segment nieruchomości – zarządza portfelem 90 nieruchomości wspierając rozwój sklepów własnych Stokrotka. Inwestuje w obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności detalicznej. Segment zarządza posiadanym portfelem nieruchomości, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską, poprzez kilka spółek celowych. Strategia inwestycyjna przewiduje koncentrację na obiektach w formie minigalerii lub parków handlowych. Wiodącą spółką w segmencie jest Elpro Development S.A.

Segment informatyczny – działalność informatyczna po zakończonej w 2012 roku konsolidacji spółek informatycznych Grupy prowadzona jest przez spółkę Infinite, która oferuje różnorodne rozwiązania technologiczne, zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Tworzy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych, wspierające elektroniczną wymianę danych i obieg dokumentów. Dostarcza rozwiązania z zakresu integracji B2B optymalizujące transakcje poprzez automatyzację procesów pomiędzy partnerami biznesowymi. Infinite jest obecna na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.