szukaj

Dobre wyniki Stokrotki w pierwszym półroczu.

Grupa Kapitałowa Emperia opublikowała wyniki za I półrocze 2017 roku. Istotny wzrost przychodów i rentowności całej Grupy wynika głównie z dobrych rezultatów osiągniętych przez spółkę Stokrotka.

Wyniki Grupy Kapitałowej Emperia za I półrocze, opublikowane w poniedziałek 28 sierpnia 2017 roku, potwierdzają umacnianie pozycji rynkowej sieci Stokrotka, a także konsekwentną realizację planu rozwojowego. Przychody ze sprzedaży Grupy w II kwartale były wyższe o 7,8% od przychodów uzyskanych w II kwartale ubiegłego roku i wyniosły 631,7 mln zł. W okresie tym nastąpił istotny wzrost EBITDA całej Grupy o 19,4% do poziomu 30,2 mln zł i zysku netto o 46,4 % do poziomu 15,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży Grupy w I półroczu były wyższe o 5,1% od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 1 232 mln zł. I półrocze zakończyło się również dobrym wynikiem EBITDA Grupy na poziomie 50,1 mln zł, co stanowi wzrost o 7,7%. Zysk netto Grupy wzrósł w omawianym okresie o 20,9% do poziomu 22,2 mln zł.

W II kwartale 2017 roku sieć Stokrotka umacniała swoją pozycję konkurencyjną, a także kontynuowała ambitny plan rozwoju. Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w tym okresie były wyższe o 8,3% od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 621,5 mln zł, a w całym I półroczu wyniosły 1 212 mln zł, co oznacza wzrost o 5,5%. Istotnie wzrósł poziom wyników finansowych segmentu. W II kwartale poziom EBITDA wzrósł o 58,5% do 21,1 mln zł, a w całym I półroczu o 37,3% do poziomu 31 mln zł. Znacząco wzrósł zysk netto, który osiągnął poziom 10,6 mln zł w II kwartale i 11,6 mln zł w całym I półroczu. Na wzrost przychodów i wyników finansowych wpływ miały: wzrost sprzedaży LFL na poziomie 2,5% w II kwartale bieżącego roku, poprawa produktywności pracowników oraz otwarcia nowych placówek detalicznych. W II kwartale Stokrotka otworzyła 10 nowych sklepów w tym: 2 supermarkety, 5 marketów, 1 sklep franczyzowy oraz 2 testowe sklepy 5tka Market. Na koniec II kwartału 2017 roku sieć miała 386 sklepów.

Dobre wyniki osiągnął również segment nieruchomości. Przy stabilnym poziomie przychodów: 17 mln zł w II kwartale oraz 34,5 mln zł w I półroczu bieżącego roku, segment wypracował dobry wynik EBITDA odpowiednio: 9,7 mln zł i 20 mln zł. Grupa w I półroczu zwiększyła również swój stan posiadania o dwie nieruchomości z przeznaczeniem na sklepy własne.

 

 Informacje o Grupie Kapitałowej Emperia:

Grupa Kapitałowa Emperia to dynamiczna i wiarygodna firma z polskim rodowodem, skoncentrowana na segmencie detalicznym FMCG. Powstała w 1990 roku i od 27 lat aktywnie tworzy historię handlu w Polsce. Grupa Emperia prowadzi działalność w segmencie handlu detalicznego, wspieraną przez część nieruchomościową oraz IT. Grupa Kapitałowa Emperia zatrudnia ponad 8 tys. pracowników. Koordynatorem Grupy jest Emperia Holding S.A., od 15 lat spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emperia Holding S.A. wyznacza strategię działania i monitoruje realizację celów przez spółki Grupy Kapitałowej Emperia.

Segment detaliczny – tworzy go Stokrotka Sp. z o.o. - spółka z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, a obecnie obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pierwszy supermarket Stokrotka powstał w Łęcznej koło Lublina w 1996 roku. Obecnie sieć obejmuje ponad 380 sklepów w formacie supermarketu typu proximity zlokalizowanych na osiedlach, w minicentrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw do 1.000 mkw powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci, a także produkty należące do marki własnej. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy. W I kwartale 2016 roku uruchomione zostało drugie centrum dystrybucyjne w Lublinie.

Segment nieruchomości – zarządza portfelem 88 nieruchomości wspierając rozwój sklepów własnych Stokrotka. Inwestuje w obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności detalicznej. Segment zarządza posiadanym portfelem nieruchomości, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską, poprzez kilka spółek celowych. Strategia inwestycyjna przewiduje koncentrację na obiektach w formie minigalerii lub parków handlowych. Wiodącą spółką w segmencie jest Elpro Development S.A.

Segment informatyczny – działalność informatyczna po zakończonej w 2012 roku konsolidacji spółek informatycznych Grupy prowadzona jest przez spółkę Infinite, która oferuje różnorodne rozwiązania technologiczne, zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Tworzy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych, wspierające elektroniczną wymianę danych i obieg dokumentów. Dostarcza rozwiązania z zakresu integracji B2B optymalizujące transakcje poprzez automatyzację procesów pomiędzy partnerami biznesowymi. Infinite jest obecna na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.