szukaj

Grupa Kapitałowa Emperia – wzrost przychodów i marży brutto w I kwartale

Grupa Kapitałowa Emperia opublikowała wyniki za I kwartał 2017 roku, wykazując rosnący poziom przychodów i marży brutto oraz wyniki finansowe na podobnym poziomie, jak w I kwartale ubiegłego roku.

Wyniki Grupy Kapitałowej Emperia za I kwartał, opublikowane w poniedziałek 15 maja 2017 roku, potwierdzają umacnianie pozycji rynkowej sieci Stokrotka, a także konsekwentną realizację planu rozwojowego. Przychody ze sprzedaży Grupy w tym okresie były wyższe o 2,3% od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 600,4 mln zł. I kwartał zakończył się również dobrym wynikiem EBITDA całej Grupy na poziomie 19,9 mln zł. Wpływ na wyniki omawianego okresu miało przesunięcie świąt, krótszy luty oraz podwyżki dla pracowników sklepów i magazynów. W I kwartale Stokrotka otworzyła 11 nowych placówek detalicznych w tym: 7 marketów i 4 sklepy franczyzowe. Na koniec omawianego okresu sieć liczyła 380 sklepów. Grupa zwiększyła również swój stan posiadania o jedną nieruchomość z przeznaczeniem na sklep marketowy.

 

Informacje o Grupie Kapitałowej Emperia:

Grupa Kapitałowa Emperia to dynamiczna i wiarygodna firma z polskim rodowodem, skoncentrowana na segmencie detalicznym FMCG. Powstała w 1990 roku i od 27 lat aktywnie tworzy historię handlu w Polsce. Działalność Grupy Emperia prowadzi działalność w segmencie handlu detalicznego, wspierana przez część nieruchomościową oraz IT. Grupa Kapitałowa Emperia zatrudnia ponad 8 tys. pracowników. Koordynatorem Grupy jest Emperia Holding S.A., od 15 lat spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emperia Holding S.A. wyznacza strategię działania i monitoruje realizację celów przez spółki Grupy Kapitałowej Emperia.

Segment detaliczny – tworzy go Stokrotka Sp. z o.o. - spółka z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, a obecnie obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pierwszy supermarket Stokrotka powstał w Łęcznej koło Lublina w 1996 roku. Obecnie sieć obejmuje ponad 380 sklepów w formacie supermarketu typu proximity zlokalizowanych na osiedlach, w minicentrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw do 1.000 mkw powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci, a także produkty należące do marki własnej. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy. W I kwartale 2016 roku uruchomione zostało drugie centrum dystrybucyjne w Lublinie.

Segment nieruchomości – zarządza portfelem 87 nieruchomości wspierając rozwój sklepów własnych Stokrotka. Inwestuje w obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności detalicznej. Segment zarządza posiadanym portfelem nieruchomości, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską, poprzez kilka spółek celowych. Strategia inwestycyjna przewiduje koncentrację na obiektach w formie minigalerii lub parków handlowych. Wiodącą spółką w segmencie jest Elpro Development S.A.

Segment informatyczny – działalność informatyczna po zakończonej w 2012 roku konsolidacji spółek informatycznych Grupy prowadzona jest przez spółkę Infinite, która oferuje różnorodne rozwiązania technologiczne, zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Tworzy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych, wspierające elektroniczną wymianę danych i obieg dokumentów. Dostarcza rozwiązania z zakresu integracji B2B optymalizujące transakcje poprzez automatyzację procesów pomiędzy partnerami biznesowymi. Infinite jest obecna na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.