szukaj

Emperia Holding – udane cztery kwartały minionego roku

 • Grupa Kapitałowa Emperia opublikowała wyniki za IV kwartał 2016 r., które zarówno pod względem przychodów jak i zysków były zgodne z oczekiwaniami.
 • Grupa osiągnęła wysoką dynamikę przychodów ze sprzedaży: w IV kwartale przychody wyniosły 648,5 mln co oznacza wzrost o 9,4% w stosunku do 2015 roku, natomiast za cały 2016 rok przychody wyniosły 2 467 mln zł i były wyższe aż o 17,8%. Na uwagę zasługuje również znaczny wzrost EBITDA w IV kwartale o 42,7% do poziomu 32,9 mln zł oraz w czterech kwartałach o 13,1% do poziomu 111,5 mln zł.
 • W okresie czterech kwartałów 2016 roku Grupa kontynuowała proces skupu akcji własnych. Wydatkowano na ten cel w tym okresie 18,8 mln zł.
 • Wyniki Grupy Kapitałowej Emperia opublikowane w poniedziałek, 27 lutego 2017 roku potwierdzają pozytywne skutki obranej strategii rozwoju Grupy. Mimo silnej presji cenowej ze strony konkurencji w IV kwartale 2016 roku sieć Stokrotka umacniała swoją pozycję konkurencyjną, a także realizowała ambitny plan rozwoju. Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w tym okresie były wyższe o 9,7% od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 637,6 mln zł, a narastająco za trzy kwartały 2 421 mln zł, co oznacza wzrost o 18,2%. Na znaczący wzrost przychodów wpływ miały: wzrost sprzedaż LFL na poziomie 2,4% w IVQ2016 (5,5% w całym roku) oraz wysokie tempo otwarć nowych placówek detalicznych. W minionym roku Stokrotka otworzyła 53 nowe placówki detaliczne. W samym IV kwartale uruchomiono łącznie 14 nowych sklepów, w tym: 2 supermarkety, 7 marketów i 5 sklepów franczyzowych. Na koniec 2016 roku sieć liczyła 372 sklepy.

  Po czterech kwartałach bieżącego roku segment nieruchomości osiągnął stabilny poziom przychodów na poziomie 69,7 mln zł. Sam IV kwartał zakończył się bardzo dobrym wynikiem EBITDA na poziomie 14,8 mln zł. Po 4 kwartałach wynik EBITDA wyniósł 54,2 mln zł.  Na dobry wynik IV kwartału wpływ miała dobre zarządzanie posiadanym portfelem powierzchni do wynajęcia oraz transakcje zbycia nieruchomości, na których segment osiągnął 4,9 mln zł zysku brutto.  

  Spółka Infinite konsekwentnie buduje portfolio proponowanych usług i rozwiązań informatycznych. Rozwijając produkty spółka jest głównym partnerem informatycznym dla całej Grupy. W ramach podnoszenia jakości usług w ostatnim czasie Infinite inwestuje w rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego. Narastająco przez cztery kwartały ubiegłego roku spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 37,6 mln zł, przy jednoczesnym wzroście w tym okresie sprzedaży usług o 14,5%. EBITDA spółki za okres czterech kwartałów minionego roku wyniosła 9 mln zł.

  Informacje o Grupie Kapitałowej Emperia:

  Grupa Kapitałowa Emperia to dynamiczna i wiarygodna firma z polskim rodowodem, skoncentrowana na segmencie detalicznym FMCG. Powstała w 1990 roku i od 27 lat aktywnie tworzy historię handlu w Polsce. Działalność Grupy Emperia obejmuje trzy obszary: segment detaliczny, informatyczny i segment nieruchomości. Grupa Kapitałowa Emperia zatrudnia ponad 8 tys. pracowników. Koordynatorem Grupy jest Emperia Holding S.A., od 15 lat spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emperia Holding S.A. wyznacza strategię działania i monitoruje realizację celów przez spółki Grupy Kapitałowej Emperia.

  Segment detaliczny – tworzy go Stokrotka Sp. z o.o. - spółka z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, a obecnie obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pierwszy supermarket Stokrotka powstał w Łęcznej koło Lublina w 1996 roku. Obecnie sieć obejmuje ponad 370 supermarketów i marketów Stokrotka zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw do 1000 mkw powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci, a także produkty należące do marki własnej. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy. W I kwartale 2016 roku uruchomione zostało drugie centrum dystrybucyjne w Lublinie.

  Segment nieruchomości – zarządza portfelem 86 nieruchomości. Inwestuje w obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności detalicznej. Segment zarządza posiadanym portfelem nieruchomości, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską, poprzez kilka spółek celowych. Strategia inwestycyjna przewiduje koncentrację na obiektach w formie mini galerii lub parków handlowych. Wiodącą spółką w segmencie jest Elpro Development S.A.

  Segment informatyczny – działalność informatyczna po zakończonej w 2012 roku konsolidacji spółek informatycznych Grupy prowadzona jest przez spółkę Infinite, która oferuje różnorodne rozwiązania technologiczne, zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Tworzy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych, wspierające elektroniczną wymianę danych i obieg dokumentów. Dostarcza rozwiązania z zakresu integracji B2B optymalizujące transakcje poprzez automatyzację procesów pomiędzy partnerami biznesowymi. Infinite jest obecna na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.