szukaj

Rosnące zyski i obroty segmentu detalicznego

 • Grupa Kapitałowa Emperia opublikowała wyniki za III kwartał 2016 r. Segmenty operacyjne realizując swoje plany rozwojowe, wypracowały w tym okresie przychody i wyniki finansowe zgodne z oczekiwaniami.
 • Przychody Grupy ze sprzedaży w okresie I-IIIQ 2016 roku wyniosły 1,818 mld zł i były aż o 21,1% wyższe niż w okresie porównawczym 2015 roku. Jest to efekt dynamicznego rozwoju segmentu detalicznego.
 • W trakcie trzech kwartałów 2016 roku Grupa kontynuowała proces skupu akcji własnych. Wydatkowano na ten cel w tym okresie 14,5 mln zł.
 • Wyniki Grupy Kapitałowej Emperia opublikowane w poniedziałek, 14 listopada roku potwierdzają dalsze wysokie tempo rozwoju organicznego segmentu detalicznego. W III kwartale 2016 roku sieć Stokrotka konsekwentnie umacniała swoją przewagę konkurencyjną, a także realizowała ambitny plan rozwojowy. Przychody
  ze sprzedaży segmentu detalicznego w tym okresie były wyższe o 16,9% od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 594,4 mln zł, a narastająco za trzy kwartały 1,783 mld zł, co oznacza wzrost o 21,6%. Na znaczący wzrost przychodów wpływ miały: wzrost sprzedaży LFL (IIIQ2016 roku – 5,4%) oraz wysokie tempo otwarć nowych placówek detalicznych, zarówno w roku 2015, jak i w trzech kwartałach roku 2016. Sieć Stokrotka odnotowała w ubiegłym roku rekordowe w swojej historii tempo otwarć powiększając się o 80 nowych sklepów. W bieżącym roku otworzono już 39 nowych placówek detalicznych. W samym III kwartale uruchomiono łącznie 11 nowych sklepów, w tym: 2 supermarkety, 1 market i 8 sklepów franczyzowych. Finalnie na koniec omawianego okresu sieć liczyła 358 sklepów. Przed Stokrotką czwarty kwartał, który będzie równie ważnym okresem w obszarze ekspansji sieci. Planowana znaczna ilość otwarć nowych sklepów to dla sieci duże wyzwanie operacyjne i handlowe.

  W III kwartale Stokrotka rozpoczęła intensywne prace, nad kolejnym po supermarkecie i markecie, konceptem sklepu - formatem convenience. Będą to sklepy, odróżniające się od innych placówek detalicznych funkcjonujących w tym formacie na rynku. Oparte będą na formule franczyzowej, a ich mocną przewagą będą artykuły świeże i asortyment w zupełności wystarczający do zaopatrzenia gospodarstwa domowego we wszystkie podstawowe artykuły spożywcze. Otwarcie pierwszego testowego sklepu w nowym formacie odbędzie się w I kwartale 2017 roku.

  Po trzech kwartałach bieżącego roku segment nieruchomości osiągnął stabilny poziom przychodów na poziomie 52,5 mln zł. Sam III kwartał zakończył się bardzo dobrym wynikiem EBITDA na poziomie 19 mln zł. Po 3 kwartałach wynik EBITDA wyniósł prawie 40 mln zł.  Na dobry wynik III kwartału wpływ miały transakcje zbycia nieruchomości, na których segment osiągnął 6,4 mln zł zysku netto (8,5 mln EBITDA).  

  Spółka Infinite konsekwentnie buduje swoją pozycję rynkową pracując nad portfolio proponowanych usług
  i rozwiązań informatycznych. Narastająco przez trzy kwartały bieżącego roku segment wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 28,8 mln zł przy jednoczesnym wzroście sprzedaży usług o 16,3% w III kwartale i 19,7% w okresie I-IIIQ bieżącego roku w porównaniu do wyników okresów porównawczych 2015 roku. Infinite koncentruje swoje działania na rozwijaniu nowych produktów i rozwiązań, w związku z czym inwestuje w rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego. Spółka poszukuje również aktywnie podmiotów do przejęć oferujących produkty komplementarne do produktów Infinite.

   

  Informacje o Grupie Kapitałowej Emperia:

  Grupa Kapitałowa Emperia to dynamiczna i wiarygodna firma z polskim rodowodem, skoncentrowana na segmencie detalicznym FMCG. Powstała w 1990 roku i od 26 lat aktywnie tworzy historię handlu w Polsce. Działalność Grupy Emperia obejmuje trzy obszary: segment detaliczny, informatyczny i segment nieruchomości. Grupa Kapitałowa Emperia zatrudnia ponad 8 tys. pracowników. Koordynatorem Grupy jest Emperia Holding S.A., od 14 lat spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emperia Holding S.A. wyznacza strategię działania i monitoruje realizację celów przez spółki Grupy Kapitałowej Emperia.

  Segment detaliczny – tworzy go Stokrotka Sp. z o.o. - spółka z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, a obecnie obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pierwszy supermarket Stokrotka powstał w Łęcznej koło Lublina w 1996 roku. Obecnie sieć obejmuje ponad 350 supermarketów i marketów Stokrotka zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw do 1000 mkw powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci, a także produkty należące do marki własnej. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy. W I kwartale 2016 roku uruchomione zostało drugie centrum dystrybucyjne w Lublinie.

  Segment nieruchomości – zarządza portfelem 88 nieruchomości. Inwestuje w obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności detalicznej. Segment zarządza posiadanym portfelem nieruchomości, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską, poprzez kilka spółek celowych. Strategia inwestycyjna przewiduje koncentrację na obiektach w formie mini galerii lub parków handlowych. Wiodącą spółką w segmencie jest Elpro Development S.A.

  Segment informatyczny – działalność informatyczna po zakończonej w 2012 roku konsolidacji spółek informatycznych Grupy prowadzona jest przez spółkę Infinite, która oferuje różnorodne rozwiązania technologiczne, zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Tworzy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych, wspierające elektroniczną wymianę danych i obieg dokumentów. Dostarcza rozwiązania z zakresu integracji B2B optymalizujące transakcje poprzez automatyzację procesów pomiędzy partnerami biznesowymi. Infinite jest obecna na rynku polskim, jaki i rynkach zagranicznych.