szukaj

Emperia osiąga dobre wyniki i szuka okazji do zakupów

 • Grupa Kapitałowa Emperia opublikowała wyniki za I półrocze 2016 r. Segmenty operacyjne realizując swoje plany rozwojowe, wypracowały w I półroczu 2016 roku przychody i wyniki finansowe zgodne z oczekiwaniami.
 • Przychody Grupy ze sprzedaży w I półroczu 2016 roku wyniosły 1,213 mld zł i były aż o 23,4% wyższe niż w I półroczu 2015 roku. Jest to efekt dynamicznego rozwoju segmentu detalicznego.
 • W trakcie I półrocza 2016 roku Grupa kontynuowała proces skupu akcji własnych. Wydatkowano na ten cel w tym okresie 12,5 mln zł.
 • Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, których celem jest dalszy, jeszcze bardziej dynamiczny rozwój działalności poprzez akwizycje.
 • Wyniki Grupy Kapitałowej Emperia opublikowane w poniedziałek, 29 sierpnia 2016 r. potwierdzają dalsze wysokie tempo rozwoju organicznego segmentu detalicznego. W I półroczu 2016 roku sieć Stokrotka konsekwentnie umacniała swoją przewagę konkurencyjną, a także realizowała ambitny plan rozwojowy. Przychody
  ze sprzedaży segmentu detalicznego w I półroczu 2016 roku były wyższe aż o 24,2% od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 1,189 mld zł. Na wzrost przychodów wpływ miały: wzrost sprzedaży LFL (IQ2016 roku – 8,5%, IIQ2016 roku - 6,6%) oraz wysokie tempo otwarć nowych placówek detalicznych, zarówno w roku 2015, jak i w I półroczu roku 2016. W tym okresie uruchomiono łącznie 28 nowych placówek detalicznych, w tym: 9 supermarketów, 14 marketów i 5 sklepów franczyzowych.
  Na koniec I półrocza sieć liczyła już 348 sklepów.

  W związku z osiąganymi wynikami Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Jest ona związana z przyjętą w 2013 r. strategią zakładającą konsekwentny rozwój firmy zarówno na poziomie organicznym jak i poprzez akwizycje. „Segment detaliczny Grupy Emperia rozwija się bardzo dobrze i jest organizacyjnie przygotowany do dalszego intensywnego wzrostu. Jesteśmy przekonani, że pomimo trudnego otoczenia rynkowego i silnej konkurencji cenowej, handel detaliczny jest w dalszym ciągu branżą o dużym potencjale. Szansą na skokowe zwiększenie skali naszej działalności jest akwizycja i konsolidacja rynku. Chcemy być dobrze przygotowani do możliwości potencjalnych zakupów. W tym celu podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu analizy opcji strategicznych” – mówi Dariusz Kalinowski, Prezes Zarządu Emperia Holding S.A. Podczas przeglądu rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym w szczególności: poszukiwanie inwestora lub emisja publiczna akcji, partnerstwo strategiczne lub zmiana struktury Grupy. Przegląd ma na celu wybór najkorzystniejszych kierunków długoterminowego rozwoju Grupy we wszystkich obszarach działalności biznesowej.  

  W I półroczu bieżącego roku segment nieruchomości osiągnął stabilny poziom przychodów na poziomie 35 mln zł oraz wypracował wyniki finansowe porównywalne do analogicznego okresu roku poprzedniego. Należy jednak zauważyć, iż na wynik I półrocza ubiegłego roku wpływ miała transakcja zbycia nieruchomości, na której segment osiągnął 7,8 mln zł zysku netto.  

  Spółka Infinite konsekwentnie buduje swoją pozycję rynkową pracując nad portfolio proponowanych usług
  i rozwiązań informatycznych. W I półroczu 2016 roku odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,9% do 19,9 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Systematycznie rósł również poziom sprzedaży usług: w II kwartale nastąpił wzrost o 25,4% w porównaniu do II kwartału ubiegłego roku, a w całym pierwszym półroczu sprzedaż usług wzrosła o 21,4% do wysokości 16,6 mln zł w porównaniu do wyniku
  I półrocza 2015 roku. Poprawie uległy również wyniki finansowe segmentu. Infinite koncentruje swoje działania na rozwijaniu nowych produktów i rozwiązań, w związku z czym inwestuje w rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego. Spółka wnikliwie obserwuje również rynek w poszukiwaniu podmiotów do przejęć, najchętniej małych i średnich spółek o portfolio komplementarnych produktów do Infinite.

   

  Informacje o Grupie Kapitałowej Emperia:

  Grupa Kapitałowa Emperia to dynamiczna i wiarygodna firma z polskim rodowodem, skoncentrowana na segmencie detalicznym FMCG. Powstała w 1990 roku i od 26 lat aktywnie tworzy historię handlu w Polsce. Działalność Grupy Emperia obejmuje trzy obszary: segment detaliczny, informatyczny i segment nieruchomości. Grupa Kapitałowa Emperia zatrudnia około 8 tys. pracowników. Koordynatorem Grupy jest Emperia Holding S.A., od 14 lat spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emperia Holding S.A. wyznacza strategię działania i monitoruje realizację celów przez spółki Grupy Kapitałowej Emperia.

  Segment detaliczny – tworzy go Stokrotka Sp. z o.o. - spółka z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, a obecnie obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pierwszy supermarket Stokrotka powstał w Łęcznej koło Lublina w 1996 roku. Obecnie sieć obejmuje ponad 340 supermarketów i marketów Stokrotka zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw do 1000 mkw powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci, a także produkty należące do marki własnej. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy.

  Segment nieruchomości – zarządza portfelem 91 nieruchomości. Inwestuje w obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności detalicznej. Segment zarządza posiadanym portfelem nieruchomości, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską, poprzez kilka spółek celowych. Strategia inwestycyjna przewiduje koncentrację na obiektach w formie mini galerii lub parków handlowych. Wiodącą spółką w segmencie jest Elpro Development S.A.

  Segment informatyczny – działalność informatyczna po zakończonej w 2012 roku konsolidacji spółek informatycznych Grupy prowadzona jest przez spółkę Infinite, która oferuje różnorodne rozwiązania technologiczne, zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Tworzy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych, wspierające elektroniczną wymianę danych i obieg dokumentów. Dostarcza rozwiązania z zakresu integracji B2B optymalizujące transakcje poprzez automatyzację procesów pomiędzy partnerami biznesowymi. Infinite jest obecna na rynku polskim, jaki i rynkach zagranicznych.