Dywidenda

Informacja na temat dywidend wypłaconych przez Emperia Holding S.A.
Rok Wysokość dywidendy na jedną akcje (PLN) Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy (PLN) Dzień ustalenia prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 1,33 zł 16 527 963,20 zł 5 czerwca 2015 19 czerwca 2015
2013 0,90 zł 12 108 622,50 zł 13 czerwca 2014 30 czerwca 2014
2012 0,93 zł 13 371 909,20 zł 12 czerwca 2013 26 czerwca 2013
2011 56,41 zł 817 671 185,86 zł 30 maja 2012 14 czerwca 2012
2010 2,63 zł 39.243.355,64 zł 25 sierpnia 2011 9 września 2011
2009 0,92 zł 13 905 948,12 zł 25 sierpnia 2010 9 września 2010
2008 0,59 zł 8 917 944,99 zł 25 sierpnia 2009 9 września 2009
2007 0,88 zł 13 301 341,68 zł 1 września 2008 17 września 2008
2006 1,74 zł 23 090 148,00 zł 14 września 2007 22 października 2007
2005 0,35 zł 2 322 285,00 zł 22 września 2006 20 listopada 2006
2004 0,32 zł 2 123 232,00 zł 1 września 2005 16 września 2005
2003 0,27 zł 1 791 477,00 zł 1 września 2004 17 września 2004

 

 

Informacja na temat dywidend wypłaconych przez Emperia Holding S.A.