szukaj

Wyniki finansowe zgodne z oczekiwaniami

Segmenty operacyjne Grupy Kapitałowej Emperia, realizując swoje plany rozwojowe, wypracowały w I kwartale 2016 roku przychody wyższe niż zakładano, zaś  wyniki finansowe zgodne z oczekiwaniami.

Przychody Grupy ze sprzedaży w I kwartale 2016 roku wyniosły 605 mln zł i były aż o 24,5%  wyższe niż w I kwartale 2015 roku. Jest to efekt dynamicznego rozwoju segmentu detalicznego.

W trakcie I kwartału 2016 roku Grupa kontynuowała proces skupu akcji własnych. Wydatkowano na ten cel w tym okresie 10,3 mln zł.          

 

W I kwartale 2016 roku sieć Stokrotka konsekwentnie umacniała swoją przewagę konkurencyjną, a także realizowała ambitny plan rozwojowy. Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w I kwartale 2016 roku były wyższe aż o 25,59% od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 593 mln zł. Na wzrost przychodów wpływ miały: wzrost sprzedaży LFL, który w I kwartale 2016 roku wyniósł 8,5% oraz wysokie tempo otwarć nowych placówek detalicznych, zarówno w roku 2015, jak i w I kwartale roku 2016.

I kwartał był kolejnym okresem intensyfikacji ilości otwarć nowych sklepów. Otworzonych zostało łącznie 17 nowych placówek detalicznych: 4 supermarketów, 11 marketów i 2 sklepów franczyzowych. Na koniec I kwartału sieć liczyła już 340 sklepów.

W odpowiedzi na trudny rynek i silną konkurencją cenową, sieć Stokrotka, w omawianym okresie znacznie zintensyfikowała swoją aktywność marketingową. Swoje działania skupiła na intensyfikacji akcji promocyjnych i realizacji atrakcyjnych programów lojalnościowych dla swoich klientów. Stokrotka wprowadziła również nową politykę cenową mającą istotny wpływ na poprawę postrzegania cenowego przez klientów.

W I kwartale uruchomione zostało centrum dystrybucyjne w Lublinie o powierzchni około 6 tys. mkw. Jest to drugie, po Teresinie, centrum w ramach własnej sieci logistycznej.

Mimo intensywnego tempa otwarć nowych sklepów realizowanego od początku 2015 roku, wydatków na nowe centrum dystrybucyjne oraz zwiększonych nakładów marketingowych i promocyjnych spółka uzyskała dobre wyniki finansowe.

 

W I kwartale bieżącego roku segment nieruchomości osiągnął stabilny poziom przychodów na poziomie 17,7 mln zł oraz wypracował wyniki finansowe porównywalne do analogicznego okresu roku poprzedniego. Należy jednak zauważyć, iż na wynik I kwartału ubiegłego roku wpływ miała transakcja zbycia nieruchomości, na której segment osiągnął 7,8 mln zł zysku netto.  

 

Spółka Infinite konsekwentnie buduje swoją pozycję rynkową pracując nad portfolio proponowanych usług i rozwiązań informatycznych. W I kwartale 2016 roku odnotowano wzrost sprzedaży usług o 17,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w tym do podmiotów zewnętrznych o 27%. Infinite koncentruje swoje działania na rozwijaniu nowych produktów i rozwiązań, w związku z czym inwestuje w rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego. Spółka wnikliwie obserwuje również rynek w poszukiwaniu podmiotów do przejęć, najchętniej małych i średnich spółek o portfolio komplementarnych produktów do Infinite.

 

Informacje o Grupie Kapitałowej Emperia:

Grupa Kapitałowa Emperia to dynamiczna i wiarygodna firma z polskim rodowodem, skoncentrowana na segmencie detalicznym FMCG. Powstała w 1990 roku i od 26 lat aktywnie tworzy historię handlu w Polsce. Działalność Grupy Emperia obejmuje trzy obszary: segment detaliczny, informatyczny i segment nieruchomości. Grupa Kapitałowa Emperia zatrudnia około 8 tys. pracowników. Koordynatorem Grupy jest Emperia Holding S.A., od 14 lat spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emperia Holding S.A. wyznacza strategię działania i monitoruje realizację celów przez spółki Grupy Kapitałowej Emperia.

 

Segment detaliczny – tworzy go Stokrotka Sp. z o.o. - spółka z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, a obecnie obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pierwszy supermarket Stokrotka powstał w Łęcznej koło Lublina w 1996 roku. Obecnie sieć obejmuje ponad 340 supermarketów i marketów Stokrotka zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw do 1000 mkw powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci, a także produkty należące do marki własnej. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy.

Segment nieruchomości – zarządza portfelem 91 nieruchomości. Inwestuje w obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności detalicznej. Segment zarządza posiadanym portfelem nieruchomości, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską, poprzez kilka spółek celowych. Strategia inwestycyjna przewiduje koncentrację na obiektach w formie mini galerii lub parków handlowych. Wiodącą spółką w segmencie jest Elpro Development S.A.

Segment informatyczny – działalność informatyczna po zakończonej w 2012 roku konsolidacji spółek informatycznych Grupy prowadzona jest przez spółkę Infinite, która oferuje różnorodne rozwiązania technologiczne, zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Tworzy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych, wspierające elektroniczną wymianę danych i obieg dokumentów. Dostarcza rozwiązania z zakresu integracji B2B optymalizujące transakcje poprzez automatyzację procesów pomiędzy partnerami biznesowymi. Infinite jest obecna na rynku polskim, jaki i rynkach zagranicznych.