szukaj

Rekordowe tempo rozwoju.

 

    Grupa Kapitałowa Emperia osiągnęła w III kwartale 2015 roku pozytywne wyniki mimo trwających niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych. Wszystkie segmenty operacyjne wypracowały w 2015 roku zadawalające wyniki i realizują plan rozwojowy. Na szczególną uwagę zasługuje dynamiczne rozwijający się segment detaliczny - w III kwartale 2015 roku otworzonych zostało 35 nowych sklepów Stokrotka.

    Przychody Grupy w III kwartale wyniosły 519 501 tys. zł i były wyższe o 7,29% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego roku. Narastająco za trzy kwartały przychody ze sprzedaży wzrosły o 2,45%. Poprawie uległy również wyniki finansowe Grupy. EBITDA w III kwartale 2015 roku wyniósł 20 351 tys. zł, a odpowiednio w III kwartale okresu porównawczego 14 896 tys. zł, co oznacza wzrost o 36,62%. Narastająco za 3 kwartały 2015 roku odnotowano wzrost EBITDA o 26,19%.

    Wraz z EBITDA, zdecydowanej poprawie uległ zysk Grupy. W III kwartale 2015 roku wyniósł on 8 185 tys. zł, a w okresie porównawczym 119 tys. zł, co stanowi wzrost o 6 778,15%. Natomiast wynik netto za okres trzech kwartałów 2015 roku był wyższy o 113,21%  niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zdecydowanie lepszy wynik netto Grupy wypracowany w 2015 roku, to przede wszystkim efekt znaczącej poprawy wyników w segmencie detalicznym.

    W trakcie trzech kwartałów 2015 roku Grupa kontynuowała proces skupu akcji własnych. Wydatkowano na ten cel w tym okresie 38,1 mln zł.


      W warunkach utrzymującej się od ubiegłego roku na rynku deflacji cen artykułów spożywczych (wg GUS za III kwartał br. żywność i napoje bezalkoholowe – 0,9%, a za trzy kwartały -2,2%) oraz silnej konkurencji cenowej, przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w III kwartale 2015 roku były wyższe o 7,35% od wyniku okresu porównawczego, zaś narastająco za trzy kwartały wzrost przychodów wyniósł 2,29%. Wzrost ten wynika z większej ilości placówek handlowych otworzonych w 2015 roku. Segment detaliczny zanotował znaczny wzrost EBIDTA, który wyniósł 7 725 tys. zł, a narastająco za trzy kwartały 30 734 tys. zł, co oznacza wzrost o 47%. Na osiągnięte wyniki pozytywny wpływ miała poprawa marży handlowej, utrzymanie dyscypliny kosztowej oraz dalsze doskonalenie systemu własnej logistyki.

III kwartał był okresem znacznej intensyfikacji ilości otwarć nowych sklepów. Otworzonych zostało łącznie 35 nowych placówek detalicznych: 11 supermarketów, 14 marketów i 10 sklepów franczyzowych.  Na koniec omawianego okresu sieć liczyła już 299 sklepów, a 1 października 2015 roku otworzyła swój jubileuszowy 300-setny sklep. Obserwowane w bieżącym okresie tempo rozwoju jest rekordowym w historii sieci Stokrotka. Spółka zamierza je utrzymać w nadchodzących kwartałach. Na uwagę zasługuje również znaczne przyspieszenie tempa rozwoju sklepów w formacie franczyzowym.

Sieć Stokrotka w odpowiedzi na trudny rynek i silną konkurencją cenową, w omawianym okresie zwiększyła swoją aktywność marketingową. Swoje działania skupiła również na wdrażaniu nowych scenariuszy cenowych oraz atrakcyjnych dla klientów programów lojalnościowych.

 

    W omawianym okresie segment nieruchomości osiągnął stabilny poziom przychodów i wyników finansowych. W III kwartale 2015 roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 1,04%, a narastająco za trzy kwartały 2015 roku o 2,16% w stosunku do okresu porównawczego. Wynik netto segmentu w III kwartale 2015 roku wyniósł 6 736 tys. zł i jest o 12,74% wyższy od wyniku okresu porównawczego, zaś wynik netto segmentu w okresie 3 kwartałów br. wyniósł 26 572 tys. zł i jest o 49,64% wyższy od wyniku analogicznego okresu ubiegłego roku. Przyrost wartości wynika ze wzrostu rentowności uzyskiwanej na zarządzanym portfelu nieruchomości oraz transakcji zbycia nieruchomości. W omawianym segmencie EBIDTA narastająco za trzy kwartały wyniósł 39 482 tys. zł i był wyższy o 27,2% od wyniku okresu porównawczego.

 

      Spółka Infinite konsekwentnie umacnia swoją pozycję rynkową rozbudowując portfolio proponowanych usług i rozwiązań informatycznych. W III kwartale 2015 przychody ze sprzedaży tego segmentu były wyższe o 10,07%, a w okresie trzech kwartałów o 5,82% wyższe niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Sukcesywnie rośnie również udział przychodów ze sprzedaży do podmiotów zewnętrznych - w okresie trzech kwartałów 2015 roku było to 67,5% w porównaniu do 61,2% w analogicznym okresie 2014 roku. Spółka Infinite koncentruje swoje działania na rozwijaniu nowych produktów i rozwiązań, w związku z czym inwestuje w rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego i poszukiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Spółka wnikliwie obserwuje również rynek w poszukiwaniu podmiotów do przejęć, najchętniej małych i średnich spółek o portfolio komplementarnych produktów do Infinite.

 

Informacje o Grupie Kapitałowej Emperia:

Grupa Kapitałowa Emperia to dynamiczna i wiarygodna firma z polskim rodowodem, skoncentrowana na segmencie detalicznym FMCG.

Powstała w 1990 roku i od 25 lat aktywnie tworzy historię handlu w Polsce. Działalność Grupy Emperia obejmuje trzy obszary: segment detaliczny, informatyczny i segment nieruchomości. Grupa Kapitałowa Emperia zatrudnia około 7,5 tys. pracowników.

Koordynatorem Grupy jest Emperia Holding S.A., od 13 lat spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emperia Holding S.A. wyznacza strategię działania i monitoruje realizację celów przez spółki Grupy Kapitałowej Emperia.

Segment detaliczny – tworzy go Stokrotka Sp. z o.o. - spółka z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, a obecnie obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pierwszy supermarket Stokrotka powstał w Łęcznej koło Lublina w 1996 roku. Obecnie sieć obejmuje ponad 300 supermarketów i marketów Stokrotka zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw do 1000 mkw powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci, a także produkty należące do marki własnej. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy oraz dziewięcioma magazynami regionalnymi zlokalizowanymi na terenie całego kraju.

Segment informatyczny – działalność informatyczna po zakończonej w 2012 roku konsolidacji spółek informatycznych Grupy prowadzona jest przez spółkę Infinite, która oferuje różnorodne rozwiązania technologiczne, zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Tworzy rozwiązania nakierowane na wsparcie strategicznych obszarów biznesowych, wspierające elektroniczną wymianę danych i obieg dokumentów. Dostarcza rozwiązania z zakresu integracji B2B optymalizujące transakcje poprzez automatyzację procesów pomiędzy partnerami biznesowymi. Infinite jest obecna na rynku polskim jaki i zagranicznych rynkach europejskich: w Chorwacji, Rumunii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Bułgarii. 

Segment nieruchomości - odpowiada za nieruchomości Grupy Kapitałowej Emperia. Inwestuje wyłącznie w obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności operatorów detalicznych. Segment zarządza nieruchomościami Emperii, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską, poprzez kilka spółek celowych. Segment koncentruje się na obiektach w formie mini galerii lub parków handlowych. Wiodącą spółką w segmencie jest Elpro Development S.A.