2015

 
Raport Bieżący Nr 156/2015 - 30 grudnia 2015

Warunkowa rejestracja akcji serii P w KDPW

 
 
Raport Bieżący Nr 154/2015 - 23 grudnia 2015

Zmiany w realizacji Programu skupu akcji Emperia Holding S.A. prowadzonego przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

 
 
 
Raport Bieżący Nr 151/2015 - 11 grudnia 2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Emperia Holding S.A. w dniu 10 grudnia 2015 r.

 
Raport Bieżący Nr 150/2015 - 11 grudnia 2015

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

 
Raport Bieżący Nr 149/2015 - 10 grudnia 2015

Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 10 grudnia 2015 roku.

 
Raport Bieżący Nr 148/2015 - 8 grudnia 2015

Wykup i umorzenie Obligacji serii A i B w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 
 
Raport Bieżący Nr 146/2015 - 1 grudnia 2015

Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 
Raport Bieżący Nr 145/2015 - 1 grudnia 2015

Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 
Raport Bieżący Nr 144/2015 - 1 grudnia 2015

Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 
 
 
Raport Bieżący Nr 141/2015 - 23 listopada 2015

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

 
 
Raport Bieżący Nr 139/2015 - 13 listopada 2015

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

 
 
Raport Bieżący Nr 137/2015 - 13 listopada 2015

Ujawnienie stanu posiadania znacznego pakietu akcji spółki Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 136/2015 - 13 listopada 2015

Ujawnienie stanu posiadania znacznego pakietu akcji spółki Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 135/2015 - 13 listopada 2015

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. od spółki zależnej Elpro Development S.A.

 
Raport Bieżący Nr 134/2015 - 12 listopada 2015

Przedterminowy wykup oraz emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding

 
Raport Bieżący Nr 133/2015 - 12 listopada 2015

Zapłata za skupione akcje własne dokonana przez Emperia Holding S.A. na rzecz Elpro Development S.A.

 
Raport Bieżący Nr 132/2015 - 9 listopada 2015

Wykup i umorzenie Obligacji serii B w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 
 
 
Raport Bieżący Nr 129/2015 - 2 listopada 2015

Zmiany w realizacji Programu skupu akcji Emperia Holding S.A. prowadzonego przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

 
Raport Bieżący Nr 128/2015 - 28 października 2015

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

 
 
Raport Bieżący Nr 126/2015 - 23 października 2015

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
 
Raport Bieżący Nr 124/2015 - 13 października 2015

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

 
 
 
Raport Bieżący Nr 121/2015 - 30 września 2015

Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 
Raport Bieżący Nr 120/2015 - 30 września 2015

Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 116/2015 - 16 września 2015

Warunkowa rejestracja akcji serii P w KDPW

 
Raport Bieżący Nr 115/2015 - 11 września 2015

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 114/2015 - 10 września 2015

Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 
 
Raport Bieżący Nr 112/2015 - 9 września 2015

Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 
 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 107/2015 - 31 sieprnia 2015

Warunkowa rejestracja akcji serii P w KDPW

 
 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 102/2015 - 25 sieprnia 2015

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 101/2015 - 25 sieprnia 2015

Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 25 sierpnia 2015 roku

 
Raport Bieżący Nr 100/2015 - 10 sieprnia 2015

Wykup i umorzenie Obligacji serii B w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

 
Raport Bieżący Nr 99/2015 - 7 sieprnia 2015

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 94/2015 - 28 lipca 2015

Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 84/2015 - 26 czerwca 2015

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 79/2015 - 15 czerwca 2015

Realizacja Programu Motywacyjnego, transza za 2011 rok

 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 75/2015 - 3 czerwca 2015

Uaktualnienie informacji dotyczących wypłaty dywidendy.

 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 71/2015 - 29 maja 2015

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 67/2015 - 27 maja 2015

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy.

 
Raport Bieżący Nr 66/2015 - 27 maja 2015

Uchwały ZWZ Emperia Holding S.A. z dnia 27 maja 2015 roku

 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 62/2015 - 20 maja 2015

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

 
 
Raport Bieżący Nr 60/2015 - 18 maja 2015

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.)

 
Raport Bieżący Nr 59/2015 - 13 maja 2015

Ujawnienie stanu posiadania znacznego pakietu akcji spółki Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 58/2015 - 13 maja 2015

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.)

 
 
Raport Bieżący Nr 56/2015 - 8 maja 2015

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.)

 
Raport Bieżący Nr 55/2015 - 6 maja 2015

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.)

 
Raport Bieżący Nr 54/2015 - 6 maja 2015

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 53/2015 - 5 maja 2015

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 52/2015 - 5 maja 2015

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 51/2015 - 5 maja 2015

Porozumienie w sprawie nawiązania współpracy handlowej pomiędzy Polomarket i Stokrotka

 
 
Raport Bieżący Nr 49/2015 - 30 kwietnia 2015

Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A.

 
 
Raport Bieżący Nr 47/2015 - 30 kwietnia 2015

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy za 2014 rok.

 
Raport Bieżący Nr 46/2015 - 30 kwietnia 2015

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.)

 
Raport Bieżący Nr 45/2015 - 30 kwietnia 2015

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 44/2015 - 28 kwietnia 2015

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 43/2015 - 28 kwietnia 2015

Zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego Emperia Holding S.A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 32/2015 - 2 kwietnia 2015

Zawarcie umowy warunkowej przez spółkę zależną Stokrotka Sp. z o.o.

 
 
 
Raport Bieżący Nr 29/2015 - 27 marca 2015

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 24/2015 - 16 marca 2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emperia Holding S.A.

 
 
 
 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 18/2015 - 27 luty 2015

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 9/2015 - 28 stycznia 2015

Terminy przekazania raportów okresowych w 2015 roku

 
 
Raport Bieżący Nr 7/2015 - 23 stycznia 2015

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
 
 
 
 
 
 

Informacje

Emperia Holding to spółka działająca transparentnie i przejrzyście dla swoich akcjonariuszy.