szukaj

Nowi menedżerowie wzmocnią zarząd Stokrotki, aby budować mocną pozycję sieci detalicznej Grupy Handlowej Emperia.

Na przełomie czerwca i lipca 2012 r. Zarząd i Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. podjęły strategiczną decyzję o dalszym rozwoju segmentu supermarketów Stokrotka, który ma duży potencjał rozwoju i jest obecnie kluczowym biznesem grupy Emperii. Konsekwencją tych decyzji jest wzmocnienie składu zarządu Stokrotki i jej najważniejszych obszarów.

 

 Realizując strategię rozwoju Stokrotki, z dniem 11 września wprowadzono zmiany w składzie zarządu spółki. Prezesem zarządu mianowany został Dariusz Kalinowski. Powołani zostali również nowi menedżerowie odpowiedzialni za handel, logistykę i finanse.

 Nowy prezes zarządu Stokrotka Sp. z o.o. rozpoczął współpracę z Emperią, jedną z największych grup handlowych w Polsce, blisko 10 lat temu. Od początku zajmował stanowisko członka zarządu
i dyrektora finansowego spółki Eldorado, która w 2007 r. została przekształcona w firmę Emperia. Dariusz Kalinowski pracował wcześniej m.in. również dla spółki Tradis, na stanowisku prezesa zarządu i dyrektora operacyjnego, odpowiadając za finanse, logistykę i administrację. Od 2010 r., Kalinowski jest wiceprezesem zarządu i dyrektorem finansowym Emperia Holding S.A., koordynującej pracę Grupy Handlowej Emperia. Po objęciu nowego stanowiska będzie realizował długoterminową strategię rozwoju Stokrotki.

 Stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego objął Cezary Baran. Od 2004 r. jest on dyrektorem gospodarki pieniężnej Emperia Holding S.A. Do jego kluczowych obszarów będzie należeć kontroling, kwestie prawne, księgowość i administracja.

Dział zakupów i marketingu będzie kontrolował członek zarządu Rafał Melanowicz. W latach 2009-2012 zajmował stanowisko dyrektora sprzedaży i członka zarządu spółki Tradis. Od stycznia br. pełnił funkcję prezesa a następnie wiceprezesa firmy Infinite.

Obszarem logistyki będzie się zajmował Krzysztof Trojanowski, obejmując funkcję członka zarządu. W latach 2006-2011, Trojanowski piastował stanowisko dyrektora ds. logistyki w spółce dystrybucyjnej Tradis, należącej niegdyś do Emperii. Obecnie, wraz z zespołem doradców zewnętrznych, koncentruje się na opracowaniu najbardziej optymalnego i efektywnego kosztowo systemu logistycznego sieci Stokrotka, którego pełne wdrożenie ma nastąpić do końca przyszłego roku.

 Za inwestycje i rozwój odpowiada, tak jak dotychczas, członek zarządu Witold Sarzyński, a kwestie personalne nadzoruje członek zarządu Renata Bronisz-Czyż.

 Przekazanie kierownictwa w ręce Dariusza Kalinowskiego wzmocni zespół menedżerski Stokrotki, przyspieszy tempo zmian i kontynuację dalszego rozwoju spółki. Jest to wszechstronny menedżer posiadający kompetencje oraz doświadczenie w budowaniu zespołów realizujących wyznaczone cele i osiągających sukcesy. Współpracujemy razem już od kilkunastu lat. Pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego Emperii, Dariusz Kalinowski stał się współtwórcą jej dotychczasowego sukcesu. Jestem przekonany, że jego wiedza, doświadczenie zawodowe oraz znajomość firmy to cenny kapitał, który pozwoli mu odnieść sukces kierując Stokrotką – komentuje Artur Kawa, Prezes Zarządu Emperia Holding S.A.  Sieć detaliczna Stokrotka jest najważniejszym aktywem Emperii i dlatego wzmocniliśmy jej zarząd naszymi najlepszymi menedżerami. Nowo powołani członkowie zarządu: Cezary Baran, Rafał Melanowicz i Krzysztof Trojanowski oraz dotychczasowi: Renata Bronisz-Czyż, Witold Sarzyński to doświadczeni eksperci najwyższej rangi. Mocny, sześcioosobowy skład zarządu ma zagwarantować efektywne zarządzanie spółką oraz umocnienie jej pozycji rynkowej – dodaje. 

 Decyzja o dalszym rozwoju sieci detalicznej Emperii, wymaga wprowadzenia zmian, które będą wyznaczały kierunek rozwoju Stokrotki na następne lata. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia długoterminowej strategii, której celem jest konsekwentne podnoszenie wartości spółki. Proces koncepcyjny zamierzamy zakończyć najpóźniej do końca 2012 r. Jestem przekonany, że mając do dyspozycji zespół doświadczonych i posiadających wysokie kompetencje współpracowników, uda mi się kontynuować dynamiczny rozwój Stokrotki tak, aby stała się jednym z głównych graczy na rynku supermarketów w Polsce – komentuje Dariusz Kalinowski, nowy prezes zarządu Stokrotki.

 

 

Po zmianach, od 11 września 2012 r. skład zarządu Stokrotka Sp. z o.o. jest następujący:

  • Dariusz Kalinowski – prezes zarządu,
  • Cezary Baran – członek zarządu, odpowiedzialny za obszar finansowy, administracyjny i prawny,
  • Renata Bronisz-Czyż – członek zarządu, odpowiedzialna za dział personalny,
  • Rafał Melanowicz - członek zarządu, odpowiedzialny za dział zakupów oraz marketingu,
  • Witold Sarzyński – członek zarządu, odpowiedzialny za obszar rozwoju, inwestycji i nieruchomości,
  • Krzysztof Trojanowski – członek zarządu, odpowiedzialny za logistykę.

 

Dariusz Kalinowski rozpoczął współpracę z Emperią w 2003 r. Początkowo obejmował stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego spółki Eldorado (przekształconej w 2007 r. w Emperię). Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego Emperia Holding S.A. oraz prezesa zarządu Stokrotka Sp. z o.o. Kalinowski pracował m.in. dla spółki Tradis, na stanowisku członka zarządu, odpowiadając za finanse, logistykę i administrację, a także dla Browaru Carlsberg Okocim, Browaru Bosman Szczecin i Banku PKO SA. Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada stopień MBA European University Centre for Management Studies in Switzerland. 

Cezary Baran jest wieloletnim pracownikiem Emperii. W 2001 r. zaczynał pracę w jej strukturach w dziale kontrolingu. Od 2004 r. pełni funkcję dyrektora gospodarki pieniężnej Emperia Holding S.A. realizując zadania m.in. związane z zarządzaniem portfelem należności, zabezpieczeniem płynności, zabezpieczeniem ryzyk i organizacją finansowania. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (licencja nr 241).

Renata Bronisz-Czyż pracuje w Grupie Handlowej Emperia od 1995 r., od początku odpowiadając za kwestie personalne. Od 2011 r. jest członkiem zarządu i dyrektorem personalnym spółki Stokrotka. Od 2003 r. pełni również funkcję dyrektora personalnego Grupy Handlowej Emperia. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Zarządzania Kadrami w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Warszawie.

Rafał Melanowicz rozpoczął pracę w Emperii w 1999 r. w dziale sprzedaży spółki Eldorado. Uczestniczył w projekcie uruchomienia sieci franczyzowej pod marką Groszek. W 2002 r. został pracownikiem firmy informatycznej Infinite w której pełnił m.in. funkcję członka i prezesa zarządu. W latach 2009-2012 zajmował stanowisko dyrektora sprzedaży i członka zarządu spółki Tradis. Od stycznia br. pełnił funkcję prezesa a następnie wiceprezesa firmy Infinite. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Materne Polska w dziale eksportu. Absolwent wydziału zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Witold Sarzyński jest związany ze Stokrotką od 2000 r., kiedy objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Od 2008 r. pełni funkcję członka zarządu odpowiadając za obszar inwestycyjno-rozwojowy. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem Politechniki Lubelskiej. Posiada tytuł dyplomowanego eksperta inwestycji rynku nieruchomości komercyjnych uzyskany w Instytucie CCIM z Chicago.

Krzysztof Trojanowski rozpoczął współpracę z Emperią w 2004 r. W latach 2006 – 2011 sprawował stanowisko dyrektora ds. logistyki w spółce dystrybucyjnej Tradis, należącej niegdyś do Emperii, a obecnie do Grupy Eurocash. Przez ostatni rok pełnił funkcję dyrektora biura nadzoru właścicielskiego Urzędu Miasta Lublin i odpowiadał za efektywność i synergię działania spółek z udziałem miasta Lublin. W sierpniu 2012 r. powrócił do Emperii na stanowisko dyrektora ds. rozwoju Emperia Holding S.A.  

Stokrotka Sp. z o.o. to spółka z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 r. w Lublinie, a obecnie obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Sieci sklepów należące do spółki to: Stokrotka (188 placówek) i Delima (9 placówek). Pierwszy supermarket sieci Stokrotka powstał w Łęcznej koło Lublina w 1996 r. Do końca 2012 r. mają powstać nowe lokalizacje.

Typowa powierzchnia handlowa Stokrotek wynosi od 400 do 800 m. kw., w zależności
od zapotrzebowania i warunków rynkowych, aczkolwiek w sieci funkcjonują również rentowne sklepy o powierzchni zarówno nieco mniejszej jak i większej. W ofercie supermarketów znajduje się
do kilkunastu tysięcy pozycji asortymentowych. Można w nich znaleźć bogaty wybór produktów świeżych: mięso i wędliny, owoce i warzywa, pieczywo i nabiał, a także produktów chemicznych, gospodarstwa domowego oraz alkohole i wina z całego świata. W Stokrotkach dostępne są też produkty lokalne od regionalnych dostawców oraz marki własne.