szukaj

Inwestycja w akcje Emperii bardziej atrakcyjna i bezpieczna

Większością niemal 82% głosów NWZA Emperii przyjęło uchwałę przyznającą akcjonariuszom mniejszościowym prawo sprzedaży swoich akcji w sytuacji, gdyby jakikolwiek podmiot uzyskał dominujący wpływ na spółkę. Zmiana wychodzi naprzeciw rozwiązaniom prawnym stosowanym przez wiele krajów europejskich w celu ochrony interesów akcjonariuszy i przyczyni się do podniesienia atrakcyjności oraz bezpieczeństwa inwestycji w akcje Emperii.

Uchwalona przez NWZA zmiana w statucie pozwoli Emperii skuteczniej bronić interesu ekonomicznego swoich akcjonariuszy. W praktyce to rozwiązanie oznacza, że w sytuacji, gdyby jakikolwiek podmiot przekroczył próg 33% ogółu głosów, uzyskując tym samym dominujący wpływ na spółkę, ma on obowiązek wykupu na wezwanie akcjonariusza mniejszościowego pozostałych akcji spółki.

- Cieszę się, że NWZA tak zdecydowaną większością głosów przyjęło proponowaną zmianę statutu. To rozwiązanie skutecznie chroni interesy naszych akcjonariuszy i daje im możliwość wyjścia z inwestycji w przypadku pojawienia się podmiotu przejmującego kontrolę nad spółką. Tego typu rozwiązania stosuje już wiele krajów Unii Europejskiej, wprowadzając znacznie niższe niż w Polsce progi, przy których podmiot nabywający istotny pakiet akcji spółki zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania na 100% akcji. Także i w naszym kraju podjęte zostały działania, których celem jest stosowna zmiana prawa, mająca na celu ochronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych mówi Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding SA.

Przyjmując uchwałę przyznającą akcjonariuszom mniejszościowym prawo sprzedaży swoich akcji w sytuacji, gdyby jakikolwiek podmiot uzyskał dominujący wpływ na spółkę akcjonariusze Emperii wybrali rozwiązanie najlepiej zabezpieczające ich interesy. Jednocześnie zarząd Emperii przychylił się do sugestii części akcjonariuszy, zarówno indywidualnych jak i finansowych, aby zdjąć z porządku obrad NWZA dwie inne uchwały dotyczące zmian statutu i skoncentrować się na projekcie najskuteczniej chroniącym bezpieczeństwa inwestycji w akcje spółki (przyznającej akcjonariuszom mniejszościowym prawo sprzedaży swoich akcji w przypadku uzyskania przez dany podmiot dominującego wpływu na spółkę). Pierwszy z projektów dotyczył terminowych uprawnień indywidualnych dla dwóch akcjonariuszy, którzy w istotny sposób przyczynili się do zbudowania obecnej wartości i pozycji rynkowej Grupy, drugi dotyczył ograniczenia prawa głosu dla akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy, którzy przekroczą próg 20% głosów.

Akcjonariusze Emperii przyjęli także proponowaną przez zarząd korektę Programu Motywacyjnego na lata 2010-2012, którym objęci są kluczowi menedżerowie Grupy. Polega ona m.in. na wyłączeniu z celu finansowego postawionego menedżerom w programie motywacyjnym zysków pochodzących z wydarzeń jednorazowych i dostosowaniu programu do rekomendowanej przez zarząd polityki dywidendowej.

- Przyjęcie przez NWZA zmian odnośnie Programu Motywacyjnego pokazuje, że akcjonariusze pozytywnie ocenili przedstawione przez zarząd prognozy finansowe na lata 2011-2012 i widzą zasadność długofalowego motywowania menedżerów Grupy Handlowej Emperia – powiedział Artur Kawa, prezes zarządu Emperii.

Przyjęte przez akcjonariuszy zmiany precyzują pojęcie Celu Finansowego, poprzez wyłączenie przy jego ustalaniu wyniku z transakcji jednorazowych, polegających na zbyciu m.in. akcji, udziałów, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części oraz nieruchomości podmiotom spoza grupy. Modyfikacje dotyczą również uwzględnienia w cenie emisyjnej akcji serii P sytuacji, w której spółka dokona wypłat dywidend lub zaliczek na poczet dywidendy w wymiarze przekraczającym poziom 40% nieskonsolidowanego zysku netto z poprzedniego roku (po skorygowaniu o wynik zdarzeń jednorazowych), tj. poziomu zgodnego z przyjętą i rekomendowaną przez zarząd polityką dywidendową. W takiej sytuacji cena emisyjna będzie ulegała korekcie wynikającej z takiej nadwyżki wypłat.

 Informacje o Grupie Handlowej Emperia:

Grupa Handlowa Emperia jest jedną z największych i najbardziej aktywnych grup handlowych w Polsce. Prowadzi handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych, zarządza nieruchomościami i prowadzi działalność deweloperską. Emperia jest obecna na polskim rynku od 1990 roku, swoim zasięgiem obejmuje teren całego kraju. Zatrudnia niemal 14 tysięcy pracowników. Koordynatorem działalności Grupy jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka Emperia Holding SA.

Działalność segmentu dystrybucyjnego Emperii skupia się w ramach Grupy Dystrybucyjnej Tradis, segment detaliczny reprezentuje Dywizja Supermarketów, zaś za nieruchomości Emperii odpowiada Dywizja Nieruchomości.

Grupa Dystrybucyjna Tradis prowadzi dystrybucję artykułów FMCG przez magazyny Cash & Carry i Centra Dystrybucji rozlokowane w całej Polsce. Szeroki asortyment artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych, korzystne warunki handlowe, nowoczesny system informatyczny i logistyczny oraz ciągła praca nad zaspokajaniem oczekiwań klientów czynią z niej wiodącego partnera handlowego dla ponad 50 tysięcy polskich sklepów. Celem Tradisu jest pozycja lidera dystrybucji FMCG w Polsce.

Grupa Dystrybucyjna Tradis skupia spółki zajmujące się dystrybucją towarów FMCG, a wspólnie z polskimi kupcami organizuje sieci franczyzowe i partnerskie sklepów i supermarketów o różnorodnych formatach. Tradis jest również strategicznym partnerem spółdzielni Społem i wraz z nimi współorganizuje nowoczesny handel spółdzielczy w Polsce. Sieci franczyzowe i partnerskie działające w ramach Grupy Dystrybucyjnej Tradis liczą obecnie ponad 5 200 placówek, zaś 60 spółdzielni współpracujących z Tradisem zarządza ponad 560 sklepami.

W skład Grupy Dystrybucyjnej Tradis wchodzą spółki: Tradis (dystrybucja artykułów FMCG, chemii i kosmetyków), Ambra (dystrybucja artykułów chemiczno-kosmetycznych), DEF (dystrybucja artykułów FMCG), Detal Koncept (organizator franczyzowych sieci Groszek i Milea), Euro Sklep (sieć franczyzowa), Lewiatan (sieć franczyzowa), Koliber (franczyzowe sieć drogerii) oraz PSD, która wspólnie ze Spółdzielniami Społem współorganizuje nowoczesny handel spółdzielczy w Polsce i tworzy sieć Gama. Tradis jest także organizatorem partnerskiej sieci Minutka, skierowanej do klientów hal Cash & Carry.

Działalność operacyjna spółek dystrybucyjnych została uporządkowana geograficznie bądź funkcjonalnie w ramach ośmiu makroregionów. Dysponują one 63 oddziałami w postaci Centrów Dystrybucji, serwisów i magazynów Cash & Carry, o łącznej powierzchni ok. 306 tys. m2.

Dywizja Supermarkety – skupia supermarkety zlokalizowane na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych. Placówki handlowe tej dywizji Emperii mają do 1400 m2 powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci.

Dywizję Supermarkety Grupy Handlowej Emperia tworzą placówki sieci Stokrotka, Delima, Maro Markety oraz Społem Tychy.

Obecnie Emperia prowadzi proces wyboru inwestora dla dywizji detalicznej w formie aukcji. Zamknięcie transakcji nastąpi w I kwartale 2012 roku.

Dywizja Nieruchomości - odpowiada za nieruchomości Grupy Handlowej Emperia. Inwestuje wyłącznie w obiekty z obszaru supermarketów, hal Cash & Carry, Centrów Dystrybucji i mini galerii handlowych. Dywizja zarządza nieruchomościami Emperii, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską.

Grupa Handlowa Emperia otrzymała szereg nagród i wyróżnień: m.in. tytuł „Perły Polskiej Giełdy 2009”, plasując się na 7 pozycji w rankingu wg Gazety Giełdy „Parkiet”. W zestawieniu Gazety Finansowej „500 Największych Firm w Polsce”, Emperia znalazła się na 30 miejscu, zajęła także 39 pozycję w klasyfikacji „Giełdowe Spółki Roku 2009” organizowanym przez Puls Biznesu. Emperia zajmuje 36 miejsce w rankingu dziennika Rzeczpospolita „Lista 500” i 31 miejsce w zestawieniu „Pięćsetka Polityki” za rok 2010. Grupa uplasowała się na 2 pozycji w rankingu TOP 50 handlu FMCG oraz na 3 miejscu wśród 50-ciu najlepszych firm polskiego handlu detalicznego wg Detal Dzisiaj. W 2010 roku Tradis, spółka dystrybucyjna z Grupy Handlowej Emperia, otrzymał nagrodę polskich kupców - „Złoty Paragon” w kategorii „Lider dystrybucji FMCG”. Z kolei sieć Stokrotka została wyróżniona Złotym Laurem Klienta w kategorii „Krajowa sieć supermarketów”.