szukaj

6 grudnia zbierze się NWZA Emperii

Na 6 grudnia Emperia Holding zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zajmie się ono zmianami w statucie spółki i korektą Programu Motywacyjnego na lata 2010-2012, którym objęci są kluczowi menedżerowie Grupy. Celem uchwał proponowanych przez zarząd Emperii jest podniesienie atrakcyjności inwestycji w akcje Emperii, a także wyłączenie z celu finansowego postawionego menedżerom w programie motywacyjnym zysków pochodzących z wydarzeń jednorazowych oraz dostosowanie programu do rekomendowanej przez zarząd polityki dywidendowej.

- Emperia, jako spółka publiczna o bardzo rozdrobnionym akcjonariacie, szanuje głos każdego, nawet najmniejszego akcjonariusza. Zdajemy sobie sprawę, że przy tak rozdrobnionym akcjonariacie posiadanie ponad 20% ogółu głosów może umożliwić pojedynczemu akcjonariuszowi lub grupie działającej w porozumieniu, wywieranie nadmiernego wpływu na decyzje podejmowane przez walne zgromadzenie, marginalizując tym samym głosy akcjonariuszy mniejszościowych. Poprzez te zmiany chcemy uczynić inwestycję w akcje Emperii atrakcyjniejszą, zabezpieczając prawa także drobnych akcjonariuszy oraz gwarantując im możliwość realnego wpływu na podejmowane uchwały determinujące przyszłość Spółkimówi Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding SA.

Proponowana przez Zarząd zmiana w statucie, przyznająca akcjonariuszom mniejszościowym prawo sprzedaży swoich akcji w sytuacji, gdyby jakikolwiek podmiot uzyskał dominujący wpływ na Spółkę, ma na celu ochronę słusznych interesów ekonomicznych wszystkich akcjonariuszy Emperii. W ocenie Zarządu zmiana ta zwiększa bezpieczeństwo inwestycji w akcje Spółki i tym samym przyczynia się do wzrostu atrakcyjności tej inwestycji. Wychodzi ona także naprzeciw rozwiązaniom prawnym stosowanym w wielu krajach Unii Europejskiej, dla których ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych jest istotnym elementem całego sytemu prawnego, jak i stabilności rynku kapitałowego.

- W wielu krajach Unii Europejskiej stosuje się istotnie niższe niż w Polsce progi, przy których podmiot nabywający istotny pakiet akcji spółki zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania na 100% akcji. Także i w naszym kraju podjęte zostały działania, których celem jest stosowna zmiana prawa w taki sposób, aby zwiększyć ochronę akcjonariuszy mniejszościowych w sytuacji kiedy jeden podmiot lub grupa podmiotów działająca łącznie uzyskałaby status podmiotu kontrolującego daną spółkęmówi Dariusz Kalinowski, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Emperia Holding SA.  

Zmiany w Statucie Spółki dotyczą również wprowadzenia terminowych uprawnień osobistych w postaci prawa wyboru członków Rady Nadzorczej dla Artura Kawy i Piotra Laskowskiego - założycieli Grupy Handlowej Emperia, cieszących się zaufaniem akcjonariuszy, którzy w istotny sposób przyczynili się do zbudowania obecnej wartości i pozycji rynkowej Grupy.

Przyznane uprawnienia będą obowiązywały przez 24 miesiące. Zagwarantują one stabilne działanie Rady Nadzorczej w najbliższym okresie oraz pozwolą Zarządowi skoncentrować się na realizacji strategii Emperii. Strategia zakłada sprzedaż operacji detalicznych i nieruchomości, przekazanie gotówki akcjonariuszom oraz wprowadzenie Grupy Dystrybucyjnej Tradis na pozycję lidera polskiej dystrybucji FMCG. Proponowane uprawnienia pomogą w osiągnięciu planów jakie Zarząd przedstawił w prognozie finansowej 2011-2012, zapewniając dalszy stabilny rozwój Grupy Handlowej Emperia.

Zmiany proponowane w Programie Motywacyjnym 2010-2012, którym objęci są kluczowi menedżerowie Grupy Handlowej Emperia, precyzują pojęcie Celu Finansowego, poprzez wyłączenie przy jego ustalaniu wyniku z transakcji polegających na zbyciu m.in. akcji, udziałów, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części oraz nieruchomości podmiotom spoza grupy. Modyfikacje dotyczą również uwzględnienia w cenie emisyjnej akcji serii P sytuacji, w której Spółka dokona wypłat dywidend lub zaliczek na poczet dywidendy w wymiarze przekraczającym poziom 40% nieskonsolidowanego zysku netto z poprzedniego roku (po skorygowaniu o wynik zdarzeń jednorazowych), tj. poziomu zgodnego z przyjętą i rekomendowaną przez Zarząd polityką dywidendową. W takiej sytuacji cena emisyjna będzie ulegała korekcie wynikającej z takiej nadwyżki wypłat.

Informacje o Grupie Handlowej Emperia:

Grupa Handlowa Emperia jest jedną z największych i najbardziej aktywnych grup handlowych w Polsce. Prowadzi handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych, zarządza nieruchomościami i prowadzi działalność deweloperską. Emperia jest obecna na polskim rynku od 1990 roku, swoim zasięgiem obejmuje teren całego kraju. Zatrudnia niemal 14 tysięcy pracowników. Koordynatorem działalności Grupy jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka Emperia Holding SA.

Działalność segmentu dystrybucyjnego Emperii skupia się w ramach Grupy Dystrybucyjnej Tradis, segment detaliczny reprezentuje Dywizja Supermarketów, zaś za nieruchomości Emperii odpowiada Dywizja Nieruchomości.

Grupa Dystrybucyjna Tradis prowadzi dystrybucję artykułów FMCG przez magazyny Cash & Carry i Centra Dystrybucji rozlokowane w całej Polsce. Szeroki asortyment artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych, korzystne warunki handlowe, nowoczesny system informatyczny i logistyczny oraz ciągła praca nad zaspokajaniem oczekiwań klientów czynią z niej wiodącego partnera handlowego dla ponad 50 tysięcy polskich sklepów. Celem Tradisu jest pozycja lidera dystrybucji FMCG w Polsce.

Grupa Dystrybucyjna Tradis skupia spółki zajmujące się dystrybucją towarów FMCG, a wspólnie z polskimi kupcami organizuje sieci franczyzowe i partnerskie sklepów i supermarketów o różnorodnych formatach. Tradis jest również strategicznym partnerem spółdzielni Społem i wraz z nimi współorganizuje nowoczesny handel spółdzielczy w Polsce. Sieci franczyzowe i partnerskie działające w ramach Grupy Dystrybucyjnej Tradis liczą obecnie ponad 5 200 placówek, zaś 60 spółdzielni współpracujących z Tradisem zarządza ponad 560 sklepami.

W skład Grupy Dystrybucyjnej Tradis wchodzą spółki Tradis (dystrybucja artykułów FMCG, chemii i kosmetyków), Ambra (dystrybucja artykułów chemiczno-kosmetycznych), DEF (dystrybucja artykułów FMCG), Detal Koncept (organizator franczyzowych sieci Groszek i Milea), Euro Sklep (sieć franczyzowa), Lewiatan (sieć franczyzowa), Koliber (franczyzowe sieć drogerii) oraz PSD, który wspólnie ze Spółdzielniami Społem współorganizuje nowoczesny handel spółdzielczy w Polsce i tworzy sieć Gama.

Działalność operacyjna spółek dystrybucyjnych została uporządkowana geograficznie bądź funkcjonalnie w ramach ośmiu makroregionów. Dysponują one 63 oddziałami w postaci Centrów Dystrybucji, serwisów i magazynów Cash & Carry, o łącznej powierzchni ok. 306 tys. m2.

Dywizja Supermarkety – skupia supermarkety zlokalizowane na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych. Placówki handlowe tej dywizji Emperii mają do 1400 m2 powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci.

Dywizję Supermarkety Grupy Handlowej Emperia tworzą placówki sieci Stokrotka, Delima, Maro Markety oraz Społem Tychy.

Obecnie Emperia prowadzi proces wyboru inwestora dla dywizji detalicznej w formie aukcji. Podpisanie umowy inwestycyjnej z potencjalnym inwestorem nastąpi do końca tego roku. Celem tych działań jest kontynuacja dotychczasowego, dynamicznego rozwoju dywizji detalicznej.

Dywizja Nieruchomości - odpowiada za nieruchomości Grupy Handlowej Emperia. Inwestuje wyłącznie w obiekty z obszaru supermarketów, hal Cash & Carry, Centrów Dystrybucji i mini galerii handlowych. Dywizja zarządza nieruchomościami Emperii, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską.

Grupa Handlowa Emperia otrzymała szereg nagród i wyróżnień: m.in. tytuł „Perły Polskiej Giełdy 2009”, plasując się na 7 pozycji w rankingu wg Gazety Giełdy „Parkiet”. W zestawieniu Gazety Finansowej „500 Największych Firm w Polsce”, Emperia znalazła się na 30 miejscu, zajęła także 39 pozycję w klasyfikacji „Giełdowe Spółki Roku 2009” organizowanym przez Puls Biznesu. Emperia zajmuje 36 miejsce w rankingu dziennika Rzeczpospolita „Lista 500” i 31 miejsce w zestawieniu „Pięćsetka Polityki” za rok 2010. Grupa uplasowała się na 2 pozycji w rankingu TOP 50 handlu FMCG oraz na 3 miejscu wśród 50-ciu najlepszych firm polskiego handlu detalicznego wg Detal Dzisiaj. W 2010 roku Tradis, spółka dystrybucyjna z Grupy Handlowej Emperia, otrzymał nagrodę polskich kupców - „Złoty Paragon” w kategorii „Lider dystrybucji FMCG”. Z kolei sieć Stokrotka została wyróżniona Złotym Laurem Klienta w kategorii „Krajowa sieć supermarketów”.