Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej 

 

Dalius Misiūnas - Przewodniczący Rady Nadzorczej  więcej

Vygintas Šapokas - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej   więcej

Arūnas Zimnickas - Członek Rady Nadzorczej więcej

Marcin Jasiński - Członek Rady Nadzorczej (niezależny) więcej

Karol Szymański - Członek Rady Nadzorczej (niezależny)   więcej

 

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2010

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2009

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2008