Historia

Emperia to jedna z największych i najbardziej aktywnych grup kapitałowych w handlu w Polsce. Jej obecna działalność  koncentruje się na segmencie detalicznym. Powstała w 1990 roku, swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju. 

2013 

Stokrotka Sp. z o.o. otworzyła w Dąbrowicy k. Lublina nowy flagowy sklep, zbudowany od podstaw według nowych standardów. W supermarkecie zostały wdrożone nowoczesne rozwiązania ekspozycyjne i komunikacyjne oraz nowe schematy ustawienia asortymentu. Szeroka oferta asortymentowa została dostosowana do potrzeb klientów.

Stokrotka Sp.  z o.o. uruchomiła własną sieć logistyczną zaopatrującą wszystkie sklepy Grupy Handlowej Emperia. Sieć logistyczna obejmuje centrum dystrybucji w Teresinie, osiem magazynów regionalnych pełniących funkcję (cross-doków) zlokalizowanych na obszarze całej Polski oraz transport. Uruchomienie własnego systemu logistycznego odbyło się zgodnie z planem. Pierwsze dostawy zostały realizowane w dniu 1 lipca 2013 r. 


Sieć Stokrotka została Gwiazdą Jakości Obsługi 2013 w VI edycji Polskiego Programu Jakości Obsługi i znalazła się w elitarnym gronie 100 Najprzyjaźniejszych Firm w Polsce. Nagroda przyznawana jest firmom, które w najwyższym stopniu dbają o obsługę klientów.

 

Otworzono supermarket Stokrotka we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej oraz w Warszawie przy ul. Pasłęckiej. Powierzchnia nowej Stokrotki we Wrocławiu wynosi 600 mkw., asortyment liczy 7,7 tys. pozycji. Natomiast  powierzchnia Stokrotki w Warszawie wynosi ponad 700 mkw., liczba pozycji asortymentowych 9 tys.

 

 

2012 

 Z końcem grudnia zakończono proces konsolidacji spółek informatycznych Infinite Sp. z o.o. i Emperia Info Sp. z o.o. Nowoutworzony podmiot funkcjonuje pod nazwą Infinite Sp. z o.o. - obecnie jednnej z największych spółek informatycznych w Lublinie, dostarcza zaawansowane rozwiązania informatyczne dla firm z sektora detalicznego.

 Zarząd i Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. podjęła strategiczną decyzję o dalszym systematycznym rozwoju sieci supermarketów Stokrotki w ramach struktur Grupy Emperia.

2011 

Emperia Holding S.A. i Eurocash S.A. podpisały Ugodę i przyjęły zmiany do Umowy Inwestycyjnej z grudnia 2010. Na mocy porozumienia Eurocash nabył udziały oraz akcje spółek prowadzących działalność w ramach Grupy Dystrybucyjnej Tradis. Wartość transakcji wyniosła 1,096 mld PLN.

Grupa Tradis uruchomiła nowy oddział dystrybucyjny w Kamieniu Pomorskim. Obiekt funkcjonuje jako samoobsługowa hala Cash & Carry oraz magazyn przeładunku towarów - cross-dock.

7 września powołano Radę Nadzorczą Grupy Dystrybucyjnej Tradis. W jej skład weszli współtwórcy Grupy Handlowej Emperia - Artur Laskowski i Jarosław Wawerski oraz ówczesny wiceprezes i dyrektor finansowy Emperii - Dariusz Kalinowski.

Grupa Dystrybucyjna Tradis i Nadwiślanka SA podpisały List Intencyjny dotyczący nabycia aktywów hurtowych toruńskiej spółki.

9 sierpnia 2011 roku, w związku z niezrealizowaniem Umowy Inwestycyjnej przez Eurocash, Zarząd Emperii – przy pełnej akceptacji Rady Nadzorczej - odstąpił od tejże umowy. Przyczyną odstąpienia było niedotrzymanie przez Eurocash umówionego terminu realizacji transakcji - do dnia 15 lipca 2011 roku, ani w dodatkowym wyznaczonym terminie, Eurocash nie dokonał płatności. Tym samym sprzedaż Grupy Tradis na rzecz Eurocash nie doszła do skutku.

PSS Społem w Zakopanem i Partnerski Serwis Detaliczny z Grupy Handlowej Emperia otworzyli w Zakopanem przy ul. Kościuszki, pierwszy - wzorcowy supermarket pod szyldem Gama.

Działalność Lewiatana Brda została włączona do Lewiatana Kujawy. Oba podmioty działające pod szyldem kujawskiej spółki, były największym operatorem regionalnym PSH Lewiatan w Polsce.

2010

Emperia Holding SA zawarła z Eurocash SA warunkową umowę inwestycyjną dotyczącą zbycia udziałów oraz akcji spółek prowadzących działalność w ramach Grupy Dystrybucyjnej Tradis. Na jej mocy, po uzyskaniu zgody UOKiK, spółki Grupy Dystrybucyjnej Tradis miały zostać włączone do Eurocash SA. Transakcję planowono zakończyć do końca czerwca 2011 roku.

Grupa Dystrybucyjna Tradis – należąca do Grupy Handlowej Emperia – zrealizowała zakup 100% udziałów franczyzowej sieci drogerii Koliber, działającej na terenie południowo-zachodniej Polski.

Do Grupy Handlowej Emperia dołączył Lewiatan Brda, zarządzający siecią 124 placówek na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. 

Do Emperii dołączył Lewiatan Kujawy, zarządzający siecią 246 sklepów działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Tradis rozpoczął współpracę z PKN Orlen dostarczając napoje, słodycze i piwo do 1400 stacji Orlen i Bliska w całej Polsce.

Spółka PSD, powołana w Emperii do pracy na rzecz spółdzielni Społem, podpisała umowę o współpracy z jedną z pięciu największych polskich spółdzielni - PSS Społem Kielce.

Ruszyły hale cash&carry w Wieluniu i Częstochowie.

 

Grupa Handlowa Emperia świętowała jubileusz 20-lecia obecności na rynku.

2009

Do Grupy Handlowej Emperia dołączyły kolejne spółki, m.in.: Lewiatan Północ, Centrum z Sanoka, Lewiatan Opole i Alfa. Grupa powiększyła się też o spółkę Ambra, wiodącego dystrybutora chemii gospodarczej i kosmetyków na terenie Śląska, Opolszczyzny oraz Małopolski.

W dniu 1 lipca zakończył się ostatni etap procesu integracji segmentu dystrybucji Grupy Handlowej Emperia. Spółki Eldorado, BOS, DLS, Sydo, Sygel-Jool, Alpaga-Xema i Express Podlaski utworzyły jedną, ogólnopolską spółkę Tradis. Jej działalność została zorganizowana w oparciu o osiem makroregionów, skupiających nowoczesne Centra Dystrybucji wspomagane przez samoobsługowe oddziały Cash & Carry.

 

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich Razem przystąpiło do Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.

W Zakopanem powstał nowy oddział Tradisu.

 

2008

 

Emperia podpisała umowę o połączeniu z Lewiatan Holding SA.

Do Grupy Handlowej Emperia dołączyły m.in. spółki: Lewiatan Dolny Śląsk, Lewiatan Zachód, Lewiatan Orbita i Lewiatan Wielkopolska.

Rozpoczął się proces integracji segmentu dystrybucji Grupy Handlowej Emperia w jeden podmiot gospodarczy pod nazwą Tradis Sp. z o.o.

Powstała spółka Partnerski Serwis Detaliczny, powołana do pracy na rzecz Spółdzielni Społem.

Powstała spółka Emperia Info, świadcząca usługi z zakresu IT na rzecz spółek Grupy Handlowej Emperia.

 

2007

Spółka powstala w wyniku połączenia Eldorado S.A. z BOS S.A. zmieniła nazwę na Emperia Holding S.A.

Ze struktur Eldorado S.A. wydzielono działalność dystrybucyjną i wniesiono ją aportem do nowo utworzonej spółki Eldorado Sp. z o.o.

W październiku zakończono drugą publiczną emisję akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emperia pozyskała 230 mln zł na dalszy rozwój.

Do Emperii dołączyły m.in. spółki: Centrum Sp. z o.o., Maro-Markety Sp. z o.o., Sydo Sp. z o.o., Alpaga-Xema Sp. z o.o., Euro Sklep S.A. i Społem Tychy Sp. z o.o.

 

2006

Podpisano warunkową umowę konsolidacyjną pomiędzy Eldorado S.A. i BOS S.A.

 

2005

Do Grupy Kapitałowej BOS dołączyły spółki: DEF Sp. z o.o., Express Podlaski i Arsenal.

 

2004

BOS S.A. połączył się ze spółką DLS S.A, tworząc Grupę Kapitałową BOS.

W tym samym roku do Grupy BOS dołączyła spółka Sygel-Jool S.A.

 

2003

Ruszyły hale cash&carry w Kielcach, Krakowie i Łodzi.

Platforma B2B eHurtownia przekroczyła liczbę tysiąca użytkowników.

 

2002

W styczniu Eldorado S.A. zadebiutowało na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

2001

W październiku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła akcje Eldorado S.A. do publicznego obrotu.

W grudniu z sukcesem zakończyła się pierwsza publiczna emisja akcji. Udało się pozyskać 20 mln zł na inwestycje.

 

2000

Powstała spółka Groszek organizująca sieć franczyzowych sklepów spożywczych.

W grudniu uruchomiono internetową platformę B2B eHurtownia.

 

1999

Polish Enterprise Fund na podstawie umowy z Eldorado S.A. objął nową emisję akcji. Inwestycja funduszu pozwoliła pozyskać niemal 15 mln zł na rozwój.

Dokonano również reorganizacji struktury Eldorado S.A.

 

1998

Eldorado postawiło na komunikację elektroniczną instalując pierwszy modem telefoniczny umożliwiający komunikację elektroniczną z Klientami.

 

1997

Na początku roku powstała spółka Euro Sklep.

Jesienią Eldorado S.A. rozpoczęło procesy konsolidacyjne łącząc się ze spółką Mad-Max.

 

1996

Wiosną powstała spółka BOS S.A.

W Łęcznej koło Lublina ruszył pierwszy supermarket sieci Stokrotka.

 

1995

Eldorado zmieniło formę prawną przekształcając się ze spółki cywilnej w spółkę akcyjną.

 

1994

Powstała Polska Sieć Handlowa Lewiatan.

 

W odpowiedzi na dynamiczną ekspansję zachodnich sieci handlowych władze Eldorado powołały spółkę Stokrotka.

 

1991

Otwarto pierwszy oddział Eldorado w Rykach rozpoczynając dynamiczny rozwój terytorialny spółki.

 

1990

15 czerwca 1990 r. Artur Kawa, wieloletni prezes zarządu Emperia Holding S.A., założył jednoosobową działalność gospodarczą, pół roku później przekształconą w spółkę cywilną Eldorado, której wspólnikami zostali Artur Kawa oraz Jarosław Wawerski. Spółka ta prowadziła działalność w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych i dała początek Grupie Handlowej Emperia

 

 

23 lata na rynku

Grupa Handlowa Emperia powstała w 1990 roku.

Przez lata, z małej lokalnej firmy, przekształciła się w jeden z najważniejszych podmiotów na mapie polskiego handlu.