Jarosław Wawerski

Członek Rady Nadzorczej


Wiek 55 lata. Wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Elektryczny na Politechnice Lubelskiej w Lublinie.


Przebieg pracy zawodowej:

2007-2012 Emperia Holding S.A. (poprzednio Eldorado S.A.), Dyrektor ds. dystrybucji, Wiceprezes Zarządu

2008-2011 Tradis Sp. z o.o., Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu

1999-2006 Eldorado S.A., Zastępca Dyrektora Generalnego, Wiceprezes Zarządu

1995-1999 Eldorado S.A., Dyrektor ds. handlowych, Wiceprezes Zarządu

XII 1990-1994 Hurtownia Artykułów Spożywczych Eldorado Spółka Cywilna Artur Kawa i Jarosław Wawerski, założyciel


Inna działalność (funkcje pełnione w przeszłości)

Członek Rady Nadzorczej  - Tradis S.A.

Prokurent - Stokrotka Sp. z o.o.

Członek Rady Dyrektorów - Emp Invest

Członek Rady Nadzorczej - DLS S.A. z siedzibą w Płocku

Członek Rady Nadzorczej - Sygel Jool S.A. z siedzibą w Częstochowie

Członek Rady Nadzorczej - Pro Logistyka S.A. z siedzibą w Częstochowie

Członek Rady Nadzorczej - Infinite Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej - BOS S.A.

Pan Jarosław Wawerski nie pełni w Emperia Holding S.A. żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez Pana Jarosława Wawerskigo nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emperia Holding S.A.

 

Kadencja upływa 30 czerwca 2018 roku.