Artur Laskowski

Członek Rady Nadzorczej

 

Wiek 51 lat. Wykształcenie średnie, ukończył Technikum Mechaniki Precyzyjnej w Białymstoku


Przebieg pracy zawodowej:

1990 - 1996 PH NEX Białystok s.c, współwłaściciel spółki - nadzór nad pionem handlowym i finansowo-księgowym

1993 - 1996 PHU NEX Olsztyn s.c., współwłaściciel spółki - nadzór nad pionem finansowo-księgowym

1994 - 1996 PHU NEX Siedlce s.c., współwłaściciel spółki - nadzór nad pionem finansowo-księgowym

1995 - 1996 PHU KOMETA s.c., współwłaściciel spółki - nadzór nad pionem finansowo-księgowym

1996 - 2007 BOS S.A., członek zarządu - dyrektor ds. finansowych;

2007- 2009 BOS S.A., prezes zarządu

 

Inna działalność:

2012 – do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej BIAZET S.A. w Białymstoku (od czerwca 2013 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej)

2012 – do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej P.H. KWADRAT  w Białymstoku

2007 - do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej  AC S.A. w Białymstoku

2005 - do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ROLMAK w Makówce

2004 - do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej  FARMPASZ Sp. z o.o. w Makówce

2004 - 2005 - Członek Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ROLMAK w Makówce

2004 - 2006 - Członek Rady Nadzorczej  DLS S.A. w Płocku

2002 - 2006 - Członek Rady Nadzorczej  PMB S.A. w Białymstoku

2005 - 2006 - Członek Rady Nadzorczej  Sygel Jool w Częstochowie

2005 - 2007 - Członek Rady Nadzorczej  DEF Sp. z o.o. w Białymstoku

02.2006 - 04.2006 - Członek Rady Nadzorczej  Berti Sp. z o.o. w Szczecinie

2002 - 2007 - Członek Rady Nadzorczej  Spedycja Wschód w Białymstoku

2004 - 2006 - Członek Rady Nadzorczej PMB Market Sp. z o.o. w Białymstoku

2005 - 2007 - Członek Rady Nadzorczej Express Podlaski Sp. z o.o. w Białymstoku

2003 - 2005 - Członek Rady Nadzorczej  Grodex Sp. z o.o. w Białymstoku - obecnie Mispol Group Consulting Sp. z o.o.

2002 - 2005 - Członek Rady Nadzorczej  Nowa Sp. z o.o.w Białymstoku

2004 - 2005 - Członek Rady Nadzorczej  Infoza Sp. z o.o. w Białymstoku

2006 - 2008 - Członek Rady Nadzorczej  PPH Mispol Dystrybucja Sp. z o.o.  - obecnie Mispol Group Trade Sp. z o.o.

2001 - 2009 - Członek Rady Nadzorczej  Arsenał S.A. w Białymstoku

2005 - 2008 - Prokurent Jagiellonia-Białystok Sportowa

 

Artur Jarosław Laskowski nie pełni w Emperia Holding S.A. żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez Artura Jarosława Laskowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emperia Holding S.A.

 

Kadencja upływa 30 czerwiec 2018 roku.