Aleksander Widera

Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

 

Wiek 42 lat. Wykształcenie wyższe, ukończył kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe z zakresu zarzadzania na tej samej uczelni.

Przebieg pracy zawodowej:

2009 - 2015 Ipopema TFI, Wiceprezes Zarządu

2002 - 2008 BRE Bank, Biuro Spółek Strategicznych

2000-2002 Pwc, Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego

 

Inna działalność:

W latach 2003-2008 członek Rad Nadzorczych w spółkach:

  • BRE Wealth Management SA
  • BRE.locum SA
  • BRE Ubezpieczenia SA

 

Pan Aleksander Widera nie pełni w Emperia Holding S.A. żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez Pana Aleksandra Widerę nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emperia Holding S.A.

Kadencja upływa 25 sierpnia 2018 roku.