Michał Kowalczewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (niezależny)


Wiek 47 lata. Wykształcenie wyższe, doktor nauk ekonomicznych, ukończył Wydział Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

Przebieg pracy zawodowej:

od 2006 r. - Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., Prezes Zarządu

od 2004 r. - Mercurius Financial Advisors Sp. z o.o, Prezes Zarządu

2000-2004 - Millennium Dom Maklerski S.A., Dyrektor Pionu Sprzedaży Korporacyjnej

1993-1999 - CDM Pekao S.A., Z-ca Dyrektora Departamentu Rynku Wtórnego

1995-2000 - Szkoła Główna Handlowa, pracownik naukowy

 

Inna działalność:

od 2008 - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Członek Rady Nadzorczej

od 2004 - Getin Noble Bank S.A., Członek Rady Nadzorczej

2006-2007 - Work Service S.A., Członek Rady Nadzorczej

2004-2008 - ATM Grupa S.A., Członek Rady Nadzorczej

2000-2002 - Europejski Fundusz Leasingowy, Członek Rady Nadzorczej


Pan Michał Kowalczewski nie pełni w Emperia Holding S.A. żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez Pana Michała Kowalczewskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emperia Holding S.A.

Kadencja upływa 30 czerwca 2019 roku.