Struktura akcjonariatu

Akcjonariat Emperia Holding S.A. na dzień 17.03.2017 r.
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów
Ipopema TFI

1.458.583    

11,818    
12,227    
Altus TFI

1.644.493    

13,324    
13,786    
AXA OFE

977.481    

7,920    
8,194    
Aviva OFE

834.991    

6,765    
7,000    
NN OFE

755.713    

6,123    
6,335    
MetLife OFE

632.417    

5,124    
5,301    
Akcje własne

413.041    

3,347    
0    
Free float

5.625.308    

45,579   
47,157   
 

12.342.027   

100,00    
100,00