Struktura akcjonariatu

Akcjonariat Emperia Holding S.A. na dzień 30.06.2017 r.
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów
Ipopema TFI

1.458.583    

11,818    
12,243    
Altus TFI

1.644.493    

13,324    
13,803    
AXA OFE

977.481    

7,920    
8,205    
Aviva OFE

834.991    

6,765    
7,009    
NN OFE

755.713    

6,123    
6,343    
MetLife OFE

632.417    

5,124    
5,308    
Akcje własne

428.237    

3,470    
0    
Free float

5.610.112    

45,455    
47,089   
 

12.342.027   

100,00    
100,00