Struktura akcjonariatu

Akcjonariat Emperia Holding S.A. na dzień 17.05.2018 r.
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów
MAXIMA GRUPĖ, UAB

11.913.790    

96,53    
100,00    
Akcje własne

428.237    

3,47    
0    
 

12.342.027   

100,00    
100,00