Struktura akcjonariatu

Akcjonariat Emperia Holding S.A. na dzień 23.02.2018 r.
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów
Ipopema TFI

1.229.381    

9,961    
10,319    
Altus TFI

1.561.240    

12,650    
13,104    
AXA OFE

977.481    

7,920    
8,205    
Aviva OFE

834.991    

6,765    
7,009    
NN OFE

1.247.697    

10,109    
10,473    
Akcje własne

428.237    

3,470    
0    
Free float

6.063.000    

49,125    
50,890   
 

12.342.027   

100,00    
100,00