Kalendarium inwestora

Rok 2018

 

26 luty

24 kwietnia

4 maja

14 maja

28 sierpnia

13 listopada  

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

Rok 2017

 

27 luty

20 kwietnia

25 kwietnia

15 maja

28 czerwiec

28 sierpnia

13  listopada  

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2016 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Rok 2016

 

29 luty

5 kwietnia

25 kwietnia

16 maja

30 czerwiec

29 sierpnia

14  listopada  

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2015 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

Rok 2015

 

2 marca

24 kwietnia

13 maja

27 maja

5 czerwca

19  czerwca

25 sierpnia

28 sierpnia

16  listopada  

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dzień dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

Rok 2014

 

3 marca

25 kwietnia

14 maja

5 czerwca

13 czerwca

30 czerwca

25 sierpnia

13  listopada 

26 listopada

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dzień dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rok 2013

 

1 marca

10 kwietnia

26 kwietnia

15 maja

4 czerwca

12 czerwca

26 czerwca

26 sierpnia

12  listopada

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2012 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dzień dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

Rok 2012

 

29 lutego

17 kwietnia

15 maja

15 maja

30 maja

14 czerwca

31 sierpnia

11 października

13 listopada

14 listopada

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2011 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dzień dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy

Skonsolidaowny raport półroczny za I półrocze 2012 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r.

Rok 2011

 

1 marca

2 maja

16 maja

29 czerwca

25 sierpnia

31 sierpnia

9 września

14 listopada

6 grudnia

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2010 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dzień dywidendy

Skonsolidaowny raport półroczny za I półrocze 2011 r.

Dzień wypłaty dywidendy 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r.

Nadzywczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rok 2010

 

1 marca

4 marca

30 kwietnia

17 maja

23 czerwca

31 sierpnia

13 października

15 listopada

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 r.

Nadzywyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2009 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 r.

Rok 2009

 

2 marca

29 kwietnia

15 maja

30 czerwca

25 sierpnia

31 sierpnia

9 września

16 listopada

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2008 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dzień dywidendy

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r.

Dzień wypłaty dywidendy

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 r.

Rok 2008

 

3 stycznia

29 lutego

29 kwietnia

15 maja

26 czerwca

14 sierpnia

30 września

13 listopada

Nadzywyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2007 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2007 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 r.

Rok 2007

 

10 stycznia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1 marca 

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006 r.

22 marca 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

27 kwietnia 

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2006 r.

15 maja

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2007 r.

16 lipca 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

14 sierpnia 

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2007 r.

14 września 

Dzień dywidendy

28 września 

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007 r.

22 października 

Dzień wypłaty dywidendy

14 listopada 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2007 r.

Rok 2006

 

1 marca

 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2005 r.

10 kwietnia

 Jednostkowy raport roczny za 2005 r.

11 maja

 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2006 r.

6 czerwca

 Skonsolidowany raport roczny za 2005 r.

22 czerwca

 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

9 sierpnia

 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2006 r.

29 września

 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2006 r.

13 października

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

9 listopada

 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2006 r.