2004

Raporty roczne

 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS 2004 - 09 maj 2005

 Raport Roczny SA-R 2004 - 07 kwiecień 2005

Raporty półroczne

 RAPORT PÓŁROCZNY SA-PSr 2004 - 30 wrzesień 2004

Raporty kwartalne

Raport Kwartalny SA-QSr 4/2004 - 01 marzec 2005

Raport Kwartalny SA-QSr 3/2004 - 05 listopad 2004

Raport Kwartalny SA-QSr 2/2004 - 05 sierpień 2004

Raport Kwartalny SA-QSr 1/2004 - 17 maj 2004

 

Informacje

Emperia Holding wielokrotnie była wyróżniana za przestrzeganie zasad corporate governance.