2001

 

       
 
28 grudzień 2001 Raport Bieżący Nr 21 Zmiana systemu notowań akcji spółki.
 
28 grudzień 2001 Raport Bieżący Nr 20 Wartość księgowa "Eldorado" S.A. po zarejestrowaniu emisji akcji serii E,F,G.
 
24 grudzień 2001 Raport Bieżący Nr 19 Wartość księgowa "Eldorado" S.A. w prognozy na 31.12.2001r.
 
21 grudzień 2001 Raport Bieżący Nr 18 Dopuszczenie papierów wartościowych "Eldorado" S.A. do obrotu na rynku równoległym oraz ustalenie daty pierwszego notowania.
 
17 grudzień 2001 Raport Bieżący Nr 17 Transakcje z podmiotami powiązanymi.
 
17 grudzień 2001 Raport Bieżący Nr 16 Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Elpro" Sp. z o.o. oraz "Stokrotka" Sp. z o.o.
 
14 grudzień 2001 Raport Bieżący Nr 15 Dokonanie spłaty istotnych kredytów.
 
13 grudzień 2001 Raport Bieżący Nr 14 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału akcyjnego "Eldorado" S.A. w wyniku publicznej subskrypcji akcji serii E, F, G.
 
07 grudzień 2001 Raport Bieżący Nr 13 Informacja o rozliczeniu subskrypcji.
 
03 grudzień 2001 Raport Bieżący Nr 12 Zawarcie umowy o subemisję usługową.
 
30 listopad 2001 Raport Bieżący Nr 11 Uzupełnienia i zmiany z dnia 30.11.2001r. do Prospektu Eldorado S.A.
 
30 listopad 2001 Raport Bieżący Nr 10 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki "Elberg" Sp. z o.o.
 
28 listopad 2001 Raport Bieżący Nr 9 Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
 
27 listopad 2001 Raport Bieżący Nr 8 Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną.
 
27 listopad 2001 Raport Bieżący Nr 7 Wysokość ceny emisyjnej akcji serii G oraz ceny sprzedaży akcji serii C.
 
22 listopad 2001 Raport Bieżący Nr 6 Informacja o ustaleniu przedziału cenowego dla potrzeb budowania księgi popytu.
 
22 listopad 2001 Raport Bieżący Nr 5 Dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E i G do obrotu na GPW
 
22 listopad 2001 Raport Bieżący Nr 4 Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Elberg" Sp. z o.o.
 
20 listopad 2001 Raport Bieżący Nr 3 Uzupełnienia i zmiany do Prospektu Eldorado S.A. z dnia 20.11.2001
 
19 listopad 2001 Raport Bieżący Nr 2 Wniosek o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E i G do obrotu na GPW
 
19 listopad 2001 Raport Bieżący Nr 1 Wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z KPWiG
 
14 listopad 2001 Informacja Bieżąca Nr 1 Miejsce i data publikacji skrótu prospektu emisyjnego
 

Informacje

Akcje Emperia Holding od 2007 roku należą do indeksu WIG 40.