2004

 

30 grudzień 2004 Raport Bieżący Nr 48/04 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej "Infinite" Sp. z o.o.
 
30 grudzień 2004 Raport Bieżący Nr 47/04 Przystąpienie do systemu ESPI
 
24 grudzień 2004 Raport Bieżący Nr 46/04 Transakcje z podmiotem powiązanym
 
23 grudzień 2004 Raport Bieżący Nr 45/04 Transakcje z podmiotem powiązanym
 
17 grudzień 2004 Raport Bieżacy Nr 44/04 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
 
03 grudzień 2004 Raport Bieżący Nr 43/04 Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany
 
19 listopad 2004 Raport Bieżący Nr 42/04 Dokonanie przez KDPW S.A. asymilacji 102.100 akcji serii F
 
18 listopad 2004 Raport Bieżący Nr 41/04 Transakcje z podmiotem powiązanym
 
17 listopad 2004 Raport Bieżący Nr 40/04 Wprowadzenie do obrotu giełdowego 102.100 akcji serii F
 
15 listopad 2004 Raport Bieżący Nr 39/04 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji Eldorado S.A.
 
09 listopad 2004 Raport Bieżący Nr 38/04 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
 
09 listopad 2004 Raport Bieżący Nr 37/04 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
 
09 listopad 2004 Raport Bieżący Nr 36/04 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Eldorado S.A. do obrotu na GPW oraz dokonanie asymilacji w KDPW
 
08 listopad 2004 Raport Bieżący Nr 35/04 Przekroczenie progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
 
08 listopad 2004 Raport Bieżący Nr 34/04 Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego
 
24 wrzesień 2004 Raport Bieżący Nr 33/04 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
 
13 wrzesień 2004 Raport Bieżący Nr 32/04 Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji przez spółkę zależną "Elpro" kierowaną do spółek Grupy Kapitałowej Eldorado
 
02 wrzesień 2004 Raport Bieżący Nr 31/04 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ELPRO Sp. z o.o.
 
05 sierpień 2004 Raport Bieżący Nr 30/04 Informacja uzupełniająca do raportu za II kwartał 2004
 
05 sierpień 2004 Raport Bieżący Nr 29/04 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2004 r.
 
14 lipiec 2004 Raport Bieżący Nr 28/04 Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji Eldorado S.A.
 
13 lipiec 2004 Raport Bieżący Nr 27/04 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
 
06 lipiec 2004 Raport Bieżący Nr 26/04 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
 
29 czerwiec 2004 Raport Bieżący Nr 25/04 Informacje na temat nowego Członka Rady Nadzorczej Eldorado S.A.
 
29 czerwiec 2004 Raport Bieżący Nr 24/04 WZA - wykaz akcjonariuszy
 
18 czerwiec 2004 Raport Bieżący Nr 23/04 Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
 
18 czerwiec 2004 Raport Bieżący Nr 22/04 Uchwały WZA
 
09 czerwiec 2004 Raport Bieżący Nr 21/04 Projekty uchwał na WZA
 
08 czerwiec 2004 Raport Bieżący Nr 20/04 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
 
08 czerwiec 2004 Raport Bieżący Nr 19/04 Deklaracja wypłaty dywidendy
 
08 czerwiec 2004 Raport Bieżący Nr 18/04 Ocena sytuacji Spółki
 
02 czerwiec 2004 Raport Bieżący Nr 17/04 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
 
02 czerwiec 2004 Raport Bieżący Nr 16/04 Nabycie akcji Spółki przez osobę nadzorującą
 
26 maj 2004 Raport Bieżący Nr 15/04 Termin i porządek obrad WZA
 
17 maj 2004 Raport Bieżący Nr 14/04 Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany
 
09 kwiecień 2004 Raport Bieżący Nr 13/04 Oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
 
02 kwiecień 2004 Raport Bieżący Nr 12/04 Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji Eldorado S.A.
 
01 kwiecień 2004 Raport Bieżący Nr 11/04 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji Eldorado S.A.
 
19 marzec 2004 Raport Bieżący Nr 10/04 Zmiana znaczącej umowy
 
19 marzec 2004 Raport Bieżący Nr 9/04 Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji Eldorado S.A.
 
12 marzec 2004 Raport Bieżący Nr 8/04 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną "Stokrotka" Sp. z o.o.
 
12 marzec 2004 Raport Bieżący Nr 7/04 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną "Elpro" Sp. z o.o.
 
09 marzec 2004 Raport Bieżący Nr 6/04 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną ?Stokrotka" Sp. z o.o.
 
13 luty 2004 Raport Bieżący Nr 5/04 Powołanie nowego Członka Zarządu "Eldorado" S.A.
 
03 luty 2004 Raport Bieżący Nr 4/04 Informacje na temat nowego Członka Rady Nadzorczej Eldorado S.A.
 
30 styczeń 2004 Raport Bieżący Nr 3/04 Zmiany w Radzie Nadzorczej
 
28 styczeń 2004 Raport Bieżący Nr 2/04 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2004 roku
 
21 styczeń 2004 Raport Bieżący Nr 1/04 Zawarcie znaczącej umowy
 

Informacje

Emperia Holding wielokrotnie była wyróżniana za przestrzeganie zasad corporate governance.