O firmie

Emperia Holding S.A. stoi na czele wiarygodnej i dynamicznej Grupy Kapitałowej Emperia, której działalność skoncentrowana jest na segmencie detalicznym. Emperia Holding S.A. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2002 roku.


Emperia Holding S.A. odpowiada za wyznaczanie strategii działania i monitoring realizacji celów przez spółki Grupy Kapitałowej Emperia.

W relacjach z akcjonariuszami i inwestorami Emperia Holding S.A. stawia na długoterminowe budowanie wartości połączone z dbałością o przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i etyki biznesowej.

 

EMPERIA HOLDING S. A. z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 2 budynek B

02-566 Warszawa

tel. (81) 745 17 78, fax: (81) 746 32 89, (81) 746 09 38

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie 

BIURO SPÓŁKI W LUBLINIE

ul. Projektowa 1

20-209 Lublin


e-mail: emperia@emperia.pl

 

 

KRS: 0000034566

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 712-10-07-105

Regon: 430 450 457

Kapitał zakładowy: 12.342.027 zł

Kapitał wpłacony: 12.342.027 zł

Rachunek: BRE S.A. O/Lublin nr 68 1140 1094 0000 3100 0700 1001

 

Audytor finansowy za rok 2016, 2017

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
00-638 Warszawa, Al. Armii Ludowej 14
tel. +48 22 746 40 00


Audytor finansowy za rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015

ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k.
31-523 Kraków, ul. Moniuszki 50
tel. +48 12 417-78-00  

e-mail: biuro@ecagroup.pl 

 

Audytor finansowy za rok 2006, 2007, 2008 i 2009

BDO Numerica Sp. z o.o.

02-676 Warszawa, ul. Postępu 12

tel. +48 22 543-16-00

fax +48 22 543-16-01

e-mail: office@bdo.pl

 

Audytor finansowy za rok 2004 i 2005

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.

20-011 Lublin, Al. J. Piłsudskiego 1a

tel. (81) 53-220-11

fax (81) 53-208-37

e-mail: info@doradca.lublin.pl

 

Tekst Statutu Spółki

 

Kontakt

Emperia Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 2 budynek B, 02-566 Warszawa

tel: (81) 745 17 78,

fax: (81) 746 32 89, (81) 746 09 38

e-mail: emperia@emperia.pl


ADRES DO KORESPONDENCJI:

Emperia Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 

Biuro Spółki w Lublinie

ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin