Karol Szymański

Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

 

Wykształcenie:

 • Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Certyfikat Doradcy ds. Alternatywnego Systemu Obrotu (nr 9/2014) przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zajmowane stanowiska:

 • od 2010 RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, Radca Prawny
 • od 2014 RKKW – Business Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wiceprezes Zarządu
 • od 2015 Capital Markets Advisory Karol Szymański, własna działalność gospodarcza
 • od 2016 Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
 • 2012-2016 Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie, Wiceprzewodniczący a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2013-2016 Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Komitetu Audytu
 • VI 2012 Krośnieńskie Huty Szkła ”Krosno” S.A. w likwidacji, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pozostała działalność:

 • Autor i współautor publikacji dotyczących praktycznych aspektów prawa spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego.
 • Autor komentarzy związanych ze zmianami w systemie prawnym, publikowanych w mediach specjalistycznych.
 • Wykładowca na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa spółek handlowych.

Pan Karol Szymański nie pełni w Emperia Holding SA żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez pana Karola Szymańskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emperia Holding S.A.

Kadencja upływa w dniu 4 maja 2021 r.