NWZA 2017.12.20

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Informacja o akcjach

Projekty uchwał

Uzasadnienie uchwały dot. zmian Statutu Emperia Holding S.A.

Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne i spółki osobowe

Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne

Załącznik do pełnomocnictwa - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika