2017

 
Raport Bieżący Nr 54/2017 - 16 października 2017

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. przez akcjonariusza Spółki

 
Raport Bieżący Nr 53/2017 - 3 października 2017

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. we wrześniu 2017 roku.

 
Raport Bieżący Nr 52/2017 - 15 września 2017

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 51/2017 - 5 września 2017

Postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o wstrzymaniu wykonania decyzji i przyjęciu zabezpieczeń.

 
Raport Bieżący Nr 50/2017 - 4 września 2017

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w sierpniu 2017 roku.

 
Raport Bieżący Nr 49/2017 - 29 sierpnia 2017

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. przez akcjonariusza Spółki.

 
Raport Bieżący Nr 48/2017 - 21 sierpnia 2017

Złożenie skargi do WSA oraz wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji wskutek przedłożonych gwarancji bankowych.

 
Raport Bieżący Nr 47/2017 - 9 sierpnia 2017

Utrzymanie przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w mocy decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie

 
Raport Bieżący Nr 46/2017 - 3 sierpnia 2017

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w lipcu 2017 roku

 
Raport Bieżący Nr 45/2017 - 4 lipca 2017

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w czerwcu 2017 roku

 
Raport Bieżący Nr 44/2017 - 30 czerwca 2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Emperia Holding S.A. w dniu 28 czerwca 2017 roku

 
Raport Bieżący Nr 43/2017 - 30 czerwca 2017

Zakończenie programu skupu akcji Emperia Holding S.A. prowadzonego przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

 
Raport Bieżący Nr 42/2017 - 28 czerwca 2017

Decyzja w sprawie podziału zysku

 
Raport Bieżący Nr 41/2017 - 28 czerwca 2017

Uchwały ZWZ Emperia Holding S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku

 
Raport Bieżący Nr 40/2017 - 26 czerwca 2017

Zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy Kredytów i gwarancji

 
Raport Bieżący Nr 39/2017 - 19 czerwca 2017

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 38/2017 - 2 czerwca 2017

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w maju 2017 roku

 
 
Raport Bieżący Nr 36/2017 - 1 czerwca 2017

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok

 
Raport Bieżący Nr 35/2017 - 30 maja 2017

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 rok

 
Raport Bieżący Nr 34/2017 - 19 maja 2017

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 33/2017 - 9 maja 2017

Rozpoczęcie procesu pozyskiwania inwestora dla wsparcia dalszego dynamicznego rozwoju Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 32/2017 - 4 maja 2017

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w kwietniu 2017 roku

 
Raport Bieżący Nr 31/2017 - 27 kwietnia 2017

Zawarcie umowy kredytów i gwarancji

 
Raport Bieżący Nr 30/2017 - 26 kwietnia 2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Emperia Holding S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 roku

 
Raport Bieżący Nr 29/2017 - 21 kwietnia 2017

Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 roku

 
Raport Bieżący Nr 28/2017 - 14 kwietnia 2017

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 27/2017 - 3 kwietnia 2017

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w marcu 2017 roku.

 
 
Raport Bieżący Nr 25/2017 - 21 marca 2017

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

 
 
 
Raport Bieżący Nr 22/2017 - 10 marca 2017

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

 
Raport Bieżący Nr 21/2017 - 7 marca 2017

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

 
 
Raport Bieżący Nr 19/2017 - 3 marca 2017

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w lutym 2017 roku.

 
Raport Bieżący Nr 18/2017 - 28 luty 2017

Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emperia Holding za IV kwartał 2016 r.

 
Raport Bieżący Nr 17/2017 - 28 luty 2017

Otrzymanie promesy kredytowej

 
 
 
 
 
Raport Bieżący Nr 12/2017 - 3 luty 2017

Wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte przez Stokrotka Sp. z o.o. w styczniu 2017 roku.

 
Raport Bieżący Nr 11/2017 - 3 luty 2017

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A.

 
Raport Bieżący Nr 10/2017 - 2 luty 2017

Stanowisko Spółki w sprawie Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie

 
Raport Bieżący Nr 9/2017 - 31 stycznia 2017

Otrzymanie Decyzji w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie

 
Raport Bieżący Nr 8/2017 - 31 stycznia 2017

Terminy przekazania raportów okresowych w 2017 roku

 
 
Raport Bieżący Nr 6/2017 - 27 stycznia 2017

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.