ZWZA 2016.06.30

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Informacja o akcjach

Projekty uchwał

Rekomendacja Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku

Zwięzła ocena sytuacji spółki w 2015 roku

Kandydatura na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej z uzasadnieniem

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej z uzasadnieniem

Uzasadnienie Zarządu do Uchwały nr 17

Projekt uchwały nr 16 zgłoszony przez akcjonariusza

Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne i spółki osobowe

Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne