NWZA 2013.06.04

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Informacja o akcjach

Projekty uchwał

Rekomendacja Rady Nadzorczej

Ocena sytuacji Spółki w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności RN w 2012 r.

Kandydatura na niezależnego członka Rady Nadzorczej

Kandydatura na niezależnego członka Rady Nadzorczej

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne i spółki osobowe

Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne