Artur Kawa

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Wiek 56 lata. Wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Elektryczny na Politechnice Lubelskiej. Posiada stopień MBA University of Minnesota.

Przebieg pracy zawodowej:

 
I 1995 – III 2013 - Emperia Holding S.A. (poprzednio Eldorado S.A.) - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

XII 1990 – XII 1994 - Hurtownia Artykułów Spożywczych Eldorado spółka cywilna Artur Kawa i Jarosław Wawerski – współwłaściciel

VI 1990 – XII 1990 – jednoosobowa działalność gospodarcza, hurtownia artykułów spożywczych

 

Inna działalność

 
Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny - Członek Zarządu

Fundacja Kosmos Sztuki - Członek Rady Fundacji

Fundacja Emperia - Przewodniczący Rady Fundacji

 

Inna działalność (funkcje pełnione w przeszłości)

 

Fundacja Lubelskie Centrum Żeglarstwa - Członek Rady Fundacji

Biomed Lublin - Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. - Członek Rady Nadzorczej

Tradis Sp. z o.o. - Prokurent

Tradis S.A. - Prezes Zarządu

PSD S.A. - Członek Rady Nadzorczej

P1 Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Euro Sklep S.A. - Członek Rady Nadzorczej

Ekon Sp.z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Stokrotka Sp.z o.o. - Prokurent

„Społem” Tychy Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

Detal Koncept - Prokurent

Emp Invest - Członek Rady Dyrektorów

DLS S.A. z siedzibą w Płocku – Członek Rady Nadzorczej

Sygel-Jool S.A. z siedzibą w Częstochowie – Członek Rady Nadzorczej

Securitas Elberg Sp . z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu

Pro Logistyka S.A. z siedzibą w Częstochowie – Członek Rady Nadzorczej

Infinite Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – Członek Rady Nadzorczej

BOS S.A. z siedzibą w Białymstoku – Członek Rady Nadzorczej

Arsenal Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku – Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Artur Kawa nie pełni w Emperia Holding S.A. żadnej innej funkcji poza członkowstwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez Pana Artura Kawę nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emperia Holding S.A.

Kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2019 r.