ZWZA 2012.05.15

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Informacja o akcjach

Projekty uchwał

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

Rekomendacja Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku

Zwięzła ocena sytuacji spółki w 2011 roku

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne i spółki osobowe

Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne