Sprawozdania RN

Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2016 r.

Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2015 r.

Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2014 r.

Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2013 r.

Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2012 r.

Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2011 r.

Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2010 r.

Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2009 r.

Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2015 r.
 

Informacje

Emperia Holding od 15 lat jest spółką publiczną notowaną na GPW.