szukaj

Wyniki Emperii za III kwartał 2011 roku

Grupa Handlowa Emperia osiągnęła w trzecim kwartale 2011 roku w ramach działalności kontynuowanej przychody ze sprzedaży w wysokości 1 399,0 mld zł, wyższe o 6,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk EBITDA osiągnął poziom 53,7 mln zł, wyższy o 18,9%, natomiast zysk netto w wysokości 32,2 mln zł był wyższy o 29,2%. 

- Umowa inwestycyjna z Eurocash dotycząca nabycia Grupy Dystrybucyjnej Tradis przestała obowiązywać w związku z niezrealizowaniem transakcji przez Eurocash. Emperia powróciła do realizacji strategii rozwoju segmentu dystrybucyjnego. Będziemy umacniać dominującą pozycję Tradisu na rynku dystrybucji serwisowej, m.in. poprzez rozwój organiczny, fuzje i przejęcia, pozyskiwanie nowych klientów i podnoszenie lojalności obecnych, a także poprzez rozwój naszych sieci franczyzowych i partnerskiej współpracy ze spółdzielniami Społem. W trzecim kwartale osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki, pomimo trudnej sytuacji, w jakiej przyszło nam działać - mówi Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding SA.

W czerwcu 2011 r. zarząd Emperii rozpoczął proces aukcyjny mający na celu pozyskanie inwestora dla segmentu detalicznego. Transakcja dotyczy sieci sklepów: Stokrotka, Delima, Społem Tychy i Maro Markety, które posiadają łącznie ponad 230 placówek.

Podmioty dopuszczone do zbadania stanu prawnego i finansowego spółek detalicznych złożyły wiążące oferty zakupu. W gronie oferentów są zarówno inwestorzy branżowi, jak i finansowi. W najbliższych dniach zarząd Emperii wspólnie z zespołem doradców, na podstawie otrzymanych wiążących ofert oraz rozmów prowadzonych ze wszystkimi inwestorami, zdecyduje o wyborze kilku podmiotów dopuszczonych do końcowego etapu procesu, tj. wynegocjowania i uzgodnienia ostatecznych warunków transakcji, w tym także treści warunkowej umowy sprzedaży.

Zarząd Emperii podtrzymuje swoją opinię o wartości operacji. W przypadku sprzedaży spółek detalicznych zarząd Emperii oczekuje otrzymać kwotę nie mniejszą niż 900 mln złotych. Zamknięcie transakcji nastąpi w I kwartale 2012 roku.

W trzecim kwartale 2011 roku, w związku z niezrealizowaniem przez Eurocash SA umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia aktywów Grupy Dystrybucyjnej Tradis, Emperia przystąpiła do realizacji przyjętej w ubiegłym roku strategii Tradisu. Zgodnie z jej założeniami, Tradis dąży do pozycji lidera polskiej dystrybucji FMCG. Spółka zbuduje wokół siebie silną grupę, skupiającą spółki dystrybucyjne, formaty franczyzowe i współpracujące spółdzielnie Społem. Tradis będzie wiodącym dostawcą dla niezależnego detalu oraz sklepów przy stacjach benzynowych w Polsce. Ma się rozwijać organicznie oraz poprzez fuzje i połączenia.

Dzięki uruchamianiu kolejnych oddziałów i przyłączaniu spółek dystrybucyjnych Tradis chce umacniać swoją pozycję w poszczególnych regionach kraju. Pierwszym krokiem w tym kierunku było podpisanie we wrześniu tego roku Listu Intencyjnego dotyczącego nabycia aktywów hurtowych toruńskiej spółki Nadwiślanka SA. Tradis czeka obecnie na zgodę UOKiK na koncentrację.

W trzecim kwartale tego roku sieci franczyzowe działające w ramach Grupy Dystrybucyjnej Tradis pozyskały do współpracy kolejnych franczyzobiorców. Sieć Groszek uruchomiła 43 nowe placówki, sieć Lewiatan – 93, Euro Sklep – 22, zaś do sieci Koliber dołączyły 4 nowe drogerie. We wrześniu Tradis uruchomił także partnerską sieć Minutka, skierowaną do klientów samoobsługowych hal Cash&Carry. Do końca tego roku na rynku będzie działać co najmniej 100 placówek tej sieci.

Grupa Dystrybucyjna Tradis poprzez spółkę PSD rozwijała partnerską współpracę ze Spółdzielniami Społem i wspólnie ze spółdzielcami uruchomiła nowy koncept sklepów spożywczych – sieć Gama, bazujący na obecnych i nowootwieranych placówkach spółdzielni. Obecnie w całym kraju działa już 12 supermarketów Gama,  do końca tego roku będzie ich co najmniej 20, a przyszły rok spółdzielcy i PSD chcą zamknąć liczbą 100 placówek. 

Emperia kontynuuje skup akcji własnych. Na pierwszy buyback, rozpoczęty we wrześniu 2010 roku, spółka wydała kwotę 40 mln zł, za które nabyła 402 344 akcji własnych dających prawo do  402 344 (2,662%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowiących 2,662% kapitału zakładowego. W październiku Rada Nadzorcza Emperii przeznaczyła kolejnych 25 mln zł na kontynuację skupu do końca tego roku. Od dnia rozpoczęcia drugiego programu skupu akcji własnych spółka nabyła już 40 657 akcji dających prawo do 40 657 (0,269%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowiących 0,269% kapitału zakładowego. 

Emperia posiada już łącznie 443 001 akcji własnych dających prawo do 443 001 (2,931%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowiących 2,931% kapitału zakładowego.  

We wrześniu Emperia wypłaciła akcjonariuszom dywidendę, przeznaczając na ten cel ponad 39,2 mln zł, co stanowi ok. 40% skonsolidowanego zysku netto za 2010 rok. Wielkość dywidendy wyniosła 2,63 zł na akcję.

 

Informacje o Grupie Handlowej Emperia:

Grupa Handlowa Emperia jest jedną z największych i najbardziej aktywnych grup handlowych w Polsce. Prowadzi handel detaliczny oraz dystrybucję artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych, zarządza nieruchomościami i prowadzi działalność deweloperską. Emperia jest obecna na polskim rynku od 1990 roku, swoim zasięgiem obejmuje teren całego kraju. Zatrudnia niemal 14 tysięcy pracowników. Koordynatorem działalności Grupy jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka Emperia Holding SA.

Działalność segmentu dystrybucyjnego Emperii skupia się w ramach Grupy Dystrybucyjnej Tradis, segment detaliczny reprezentuje Dywizja Supermarketów, zaś za nieruchomości Emperii odpowiada Dywizja Nieruchomości.

Grupa Dystrybucyjna Tradis prowadzi dystrybucję artykułów FMCG przez magazyny Cash & Carry i Centra Dystrybucji rozlokowane w całej Polsce. Szeroki asortyment artykułów spożywczych i kosmetyczno-chemicznych, korzystne warunki handlowe, nowoczesny system informatyczny i logistyczny oraz ciągła praca nad zaspokajaniem oczekiwań klientów czynią z niej wiodącego partnera handlowego dla ponad 50 tysięcy polskich sklepów. Celem Tradisu jest pozycja lidera dystrybucji FMCG w Polsce.

Grupa Dystrybucyjna Tradis skupia spółki zajmujące się dystrybucją towarów FMCG, a wspólnie z polskimi kupcami organizuje sieci franczyzowe i partnerskie sklepów i supermarketów o różnorodnych formatach. Tradis jest również strategicznym partnerem spółdzielni Społem i wraz z nimi współorganizuje nowoczesny handel spółdzielczy w Polsce. Sieci franczyzowe i partnerskie działające w ramach Grupy Dystrybucyjnej Tradis liczą obecnie ponad 5 200 placówek, zaś 60 spółdzielni współpracujących z Tradisem zarządza ponad 560 sklepami.

W skład Grupy Dystrybucyjnej Tradis wchodzą spółki Tradis (dystrybucja artykułów FMCG, chemii i kosmetyków), Ambra (dystrybucja artykułów chemiczno-kosmetycznych), DEF (dystrybucja artykułów FMCG), Detal Koncept (organizator franczyzowych sieci Groszek i Milea), Euro Sklep (sieć franczyzowa), Lewiatan (sieć franczyzowa), Koliber (franczyzowa sieć drogerii) oraz PSD, który wspólnie ze Spółdzielniami Społem współorganizuje nowoczesny handel spółdzielczy w Polsce i tworzy sieć Gama.

Działalność operacyjna spółek dystrybucyjnych została uporządkowana geograficznie bądź funkcjonalnie w ramach ośmiu makroregionów. Dysponują one 63 oddziałami w postaci Centrów Dystrybucji, serwisów i magazynów Cash & Carry, o łącznej powierzchni ok. 306 tys. m2.

Dywizja Supermarkety – skupia supermarkety zlokalizowane na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych. Placówki handlowe tej dywizji Emperii mają do 1400 m2 powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci.

Dywizję Supermarkety Grupy Handlowej Emperia tworzą placówki sieci Stokrotka, Delima, Maro Markety oraz Społem Tychy. Obecnie Emperia prowadzi proces wyboru inwestora dla dywizji detalicznej w formie aukcji. Zamknięcie transakcji nastąpi w I kwartale 2012 roku.

Dywizja Nieruchomości - odpowiada za nieruchomości Grupy Handlowej Emperia. Inwestuje wyłącznie w obiekty z obszaru supermarketów, hal Cash & Carry, Centrów Dystrybucji i mini galerii handlowych. Dywizja zarządza nieruchomościami Emperii, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską.

Grupa Handlowa Emperia otrzymała szereg nagród i wyróżnień: m.in. tytuł „Perły Polskiej Giełdy 2009”, plasując się na 7 pozycji w rankingu wg Gazety Giełdy „Parkiet”. W zestawieniu Gazety Finansowej „500 Największych Firm w Polsce”, Emperia znalazła się na 30 miejscu, zajęła także 39 pozycję w klasyfikacji „Giełdowe Spółki Roku 2009” organizowanym przez Puls Biznesu. Emperia zajmuje 36 miejsce w rankingu dziennika Rzeczpospolita „Lista 500” i 31 miejsce w zestawieniu „Pięćsetka Polityki” za rok 2010. Grupa uplasowała się na 2 pozycji w rankingu TOP 50 handlu FMCG oraz na 3 miejscu wśród 50-ciu najlepszych firm polskiego handlu detalicznego wg Detal Dzisiaj. W 2010 roku Tradis, spółka dystrybucyjna z Grupy Handlowej Emperia, otrzymał nagrodę polskich kupców - „Złoty Paragon” w kategorii „Lider dystrybucji FMCG”. Z kolei sieć Stokrotka została wyróżniona Złotym Laurem Klienta w kategorii „Krajowa sieć supermarketów”.