NWZA 2011.12.06


Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Informacja o akcjach

Projekty uchwał

Uzasadnienia Zarządu do uchwał

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza A. Kawę

Autopoprawka do projektu uchwały nr 5

          zgłoszonego przez akcjonariusza A. Kawę

Projekt uchwały nr 2 zgłoszony przez akcjonariusza A. Kawę

Pytania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

                      oraz odpowiedzi udzielone przez Spółkę

Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne i spółki osobowe

Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne