NWZA 2010.10.13

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w dniu 12.10.2010

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w dniu 12.10.2010

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Informacja o akcjach

Projekty uchwał

Uzasadnienia do uchwał i rekomendacja Rady Nadzorczej

Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne i spółki osobowe

Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne