Informacje

Emperia Holding wielokrotnie była wyróżniana za przestrzeganie zasad corporate governance.