2001

Raporty

 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS 2001 - 06 sierpień 2002

 RAPORT ROCZNY SA-R 2001 - 07 czerwiec 2002

 Raport kwartalny SA-QSr 4/2001 - 01 marzec 2002

 

Informacje

Akcje Emperia Holding od 2007 roku należą do indeksu WIG 40.