2002

Raporty roczne

 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS 2002 - 10 czerwiec 2003

 RAPORT ROCZNY SA-R 2002 - 14 kwiecień 2003

Raporty półroczne

 RAPORT PÓŁROCZNY SA-PSr 2002 - 01 październik 2002

Raporty kwartalne

Raport Kwartalny SA-QSr 4/2002 - 27 luty 2003

Raport Kwartalny SA-QSr 3/2002 - 14 listopad 2002

Raport Kwartalny SA-QSr 2/2002 - 14 sierpień 2002

Raport Kwartalny SA-QSr 1/2002 - 15 maj 2002

 

Informacje

Emperia Holding od 14 lat jest spółką publiczną notowaną na GPW.