2005

Raporty roczne

 Skonsolidowany raport roczny GK Eldorado 2005 - 06 czerwiec 2006

 Raport roczny Eldorado S.A. 2005  - 10 kwiecień 2006

Raporty półroczne

 RAPORT PÓŁROCZNY SA-PSr 2005 - 29 wrzesień 2005

Raporty kwartalne

 Raport Kwartalny SA-QSr 4/2005 - 01 marzec 2006

 Raport Kwartalny SA-QSr 3/2005 - 08 listopad 2005

 Raport Kwartalny SA-QSr 2/2005 - 09 sierpień 2005

 Raport Kwartalny SA-QSr 1/2005 - 16 maj 2005

 

Informacje

Wszystkie akcje Emperia Holding są w publicznym obrocie i mają identyczne prawa.