2002

 

       
 
30 grudzień 2002 Raport Bieżący Nr 36/02 Oświadczenie dot. zasad ładu korporacyjnego
 
09 grudzień 2002 Raport Bieżący Nr 35/02 Informacje o rozwoju sieci supermarketów STOKROTKA
 
05 grudzień 2002 Raport Bieżący Nr 34/02 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ELPRO Sp. z o.o.
 
25 listopad 2002 Raport Bieżący Nr 33/02 Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany
 
14 listopad 2002 Raport Bieżący Nr 32/02 Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany
 
14 listopad 2002 Raport Bieżący Nr 31/02 Wyjaśnienie korekty raportu kwartalnego SA-QSr 3/2002
 
07 listopad 2002 Raport Bieżący Nr 30/02 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ELPRO Sp. z o.o.
 
31 październik 2002 Raport Bieżący Nr 29/02 Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ELPRO Sp. z o.o.
 
31 październik 2002 Raport Bieżący Nr 28/02 Zezwolenie na handel hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu
 
30 październik 2002 Raport Bieżący Nr 27/02 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ELPRO Sp. z o.o.
 
01 październik 2002 Raport Bieżący Nr 26/02 Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych
 
11 wrzesień 2002 Raport Bieżący Nr 25/02 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA
 
11 wrzesień 2002 Raport Bieżący Nr 24/02 Uchwały NWZA
 
04 wrzesień 2002 Raport Bieżący Nr 23/02 Projekty uchwał na NWZA
 
07 sierpień 2002 Raport Bieżący Nr 22/02 Termin i porządek obrad NWZA
 
02 sierpień 2002 Raport Bieżący Nr 21/02 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego
 
24 lipiec 2002 Raport Bieżący Nr 20/02 Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2002r
 
09 lipiec 2002 Raport Bieżący Nr 19/02 Informacje na temat powołanego członka Rady Nadzorczej
 
04 lipiec 2002 Raport Bieżący Nr 18/02 WZA - wykaz akcjonariuszy
 
02 lipiec 2002 Raport Bieżący Nr 17/02 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej INFINITE Sp. z o.o.
 
28 czerwiec 2002 Raport Bieżący Nr 16/02 Uchwały WZA
 
25 czerwiec 2002 Raport Bieżący Nr 15/02 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej "Elberg" Sp. z o.o.
 
21 czerwiec 2002 Raport Bieżący Nr 14/02 Zmiana firmy i przedmiotu działalności spółki zależnej "Grente" Sp. z o.o.
 
21 czerwiec 2002 Raport Bieżący Nr 13/02 Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Grente" Sp. z o.o.
 
19 czerwiec 2002 Raport Bieżący Nr 12/02 Projekty uchwał na WZA
 
04 czerwiec 2002 Raport Bieżący Nr 11/02 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego
 
04 czerwiec 2002 Raport Bieżący Nr 10/02 Zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 
07 marzec 2002 Raport Bieżący Nr 9/02 Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej "Elpro" Sp. z o.o.
 
01 marzec 2002 Raport Bieżący Nr 8/02 Prognoza wyników finansowych na rok 2002
 
24 styczeń 2002 Raport Bieżący Nr 7/02 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2002 r.
 
24 styczeń 2002 Raport Bieżący Nr 6/02 Oświadczenie o przekazywaniu rozszerzonych raportów skonsolidowanych
 
18 styczeń 2002 Raport Bieżący Nr 5/02 Informacja o koszcie subskrypcji
 
11 styczeń 2002 Raport Bieżący Nr 4/02 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji "Eldorado" S.A. przez Polish Enterprise Fund L.P.
 
08 styczeń 2002 Raport Bieżący Nr 3/02 Przystąpienie do systemu Emitent
 
03 styczeń 2002 Raport Bieżący Nr 2/02 Rejestracja przez Sąd zmiany adresu, siedziby "Eldorado" S.A.
 
02 styczeń 2002 Raport Bieżący Nr 1/02 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółek: "Elpro" Sp. z o.o. oraz "Stokrotka" Sp. z o.o.
 

Informacje

Emperia Holding od 14 lat jest spółką publiczną notowaną na GPW.