2003

 

22 grudzień 2003 Raport Bieżący Nr 31/03 Dokonanie przez KDPW S.A. asymilacji 77.950 akcji serii F.
 
18 grudzień 2003 Raport Bieżący Nr 30/03 Wprowadzenie do obrotu giełdowego 77.950 akcji serii F
 
12 grudzień 2003 Raport Bieżący Nr 29/03 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Eldorado S.A. do obrotu na GPW oraz dokonanie asymilacji w KDPW
 
12 grudzień 2003 Raport Bieżący Nr 28/03 Nabycie akcji Spółki przez podmioty powiązane
 
11 grudzień 2003 Raport Bieżący Nr 27/03 Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego.
 
28 listopad 2003 Raport Bieżący Nr 26/03 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ELPRO Sp. z o.o.
 
26 listopad 2003 Raport Bieżący Nr 25/03 Zawarcie znaczącej umowy
 
13 listopad 2003 Raport Bieżący Nr 24/03 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA
 
07 listopad 2003 Raport Bieżący Nr 23/03 Informacje na temat nowego Członka Rady Nadzorczej Eldorado S.A.
 
07 listopad 2003 Raport Bieżący Nr 22/03 Uchwały NWZA
 
29 październik 2003 Raport Bieżący Nr 21/03 Projekty uchwał na NWZA
 
23 październik 2003 Raport Bieżący Nr 20/03 Dokonanie przez KDPW S.A asymilacji 79.450 akcji serii F
 
16 październik 2003 Raport Bieżący Nr 19/03 Wprowadzenie do obrotu giełdowego 79.450 akcji serii F
 
10 październik 2003 Raport Bieżący Nr 18/03 Termin i porządek obrad NWZA. Zamierzona zmiana statutu oraz projekt tekstu jednolitego, z uwzględnieniem proponowanych zmian.
 
08 październik 2003 Raport Bieżący Nr 17/03 Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego
 
18 sierpień 2003 Raport Bieżący Nr 16/03 Wyjaśnienie korekty raportu kwartalnego SA-QSr 2/2003
 
01 sierpień 2003 Raport Bieżący Nr 15/03 Podwyższenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym w BRE Bank Spółka Akcyjna.
 
31 lipiec 2003 Raport Bieżący Nr 14/03 Sprzedaż akcji w stowarzyszonej spółce "Pro Logistyka" S.A. w Białymstoku.
 
15 lipiec 2003 Raport Bieżący Nr 13/03 Podwyższenie limitu kredytowego w Kredyt Banku
 
03 lipiec 2003 Raport Bieżący Nr 12/03 WZA - wykaz akcjonariuszy
 
30 czerwiec 2003 Raport Bieżący Nr 11/03 Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji Eldorado S.A.
 
30 czerwiec 2003 Raport Bieżący Mr 10/03 Oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
 
27 czerwiec 2003 Raport Bieżący Nr 9/03 Uchwały WZA
 
27 czerwiec 2003 Raport Bieżący Nr 8/03 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej z udziału w składzie Rady Nadzorczej
 
27 czerwiec 2003 Raport Bieżacy Nr 7/03 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2003 r.
 
27 czerwiec 2003 Raport Bieżący Nr 6/03 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji "Eldorado" S.A. przez Polish Enterprise Fund L.P.
 
18 czerwiec 2003 Raport Bieżący Nr 5/03 Projekty uchwał na WZA
 
30 maj 2003 Raport Bieżący Nr 4/03 Termin i porządek obrad WZA
 
29 maj 2003 Raport Bieżący Nr 3/03 Powołanie nowego Członka Zarządu Eldorado S.A.
 
27 luty 2003 Raport Bieżący Nr 2/03 Prognoza wyników finansowych na rok 2003
 
30 styczeń 2003 Raport Bieżący Nr 1/03 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2003 r.
 

Informacje

Emperia Holding to spółka działająca transparentnie i przejrzyście dla swoich akcjonariuszy.