2006

 

20 grudzień 2006 Raport Bieżący Nr 59/2006 Warunkowa umowa nabycia akcji BOS SA - informacje podsumowujące i uzupełniające.
 
19 grudzień 2006 Raport Bieżący Nr 58/2006 Termin i porządek obrad NWZA
 
08 grudzień 2006 Raport Bieżący Nr 57/2006 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji Eldorado S.A. przez PZU Asset Management SA
 
01 grudzień 2006 Raport Bieżący Nr 56/2006 Objęcie akcji Eldorado SA przez osoby wchodzące w skład organów zarządzających.
 
01 grudzień 2006 Raport Bieżący Nr 55/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
01 grudzień 2006 Raport Bieżący Nr 54/2006 Nabycie akcji BOS SA w ramach realizacji umowy konsolidacyjnej. Ustalenie wysokości dywidendy za 2005 rok.
 
22 listopad 2006 Raport Bieżący Nr 53/2006 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez Eldorado SA
 
21 listopad 2006 Raport Bieżący Nr 52/2006 Uzyskanie zgody UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę Eldorado SA bezpośredniej kontroli nad firmą BOS SA.
 
21 listopad 2006 Raport Bieżący Nr 51/2006 Powołanie nowego Członka Zarządu Eldorado SA
 
10 listopad 2006 Raport Bieżący Nr 50/2006 NWZA - wykaz akcjonariuszy
 
07 listopad 2006 Raport Bieżący Nr 49/2006 Powołanie nowego członka Zarządu Eldorado SA
 
06 listopad 2006 Raport Bieżący Nr 48/2006 Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2006.
 
03 listopad 2006 Raport Bieżący Nr 47/2006 Uchwały NWZA z dnia 03.11.2006 roku
 
27 październik 2006 Raport Bieżący Nr 46/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
26 październik 2006 Raport Bieżący Nr 45/2006 Aktualizacja projektów uchwał na NWZA oraz stanowisko Rady Nadzorczej Eldorado S.A.
 
12 październik 2006 Raport Bieżący Nr 44/2006 Korekta do raportu SA-PSr 2006
 
12 październik 2006 Raport Bieżący Nr 43/2006 Projekty uchwał na NWZA
 
12 październik 2006 Raport Bieżący Nr 42/2006 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 
09 październik 2006 Raport Bieżący Nr 41/2006 Podpisanie umowy warunkowej w sprawie nabycia akcji BOS SA oraz uzyskanie fairness opinion.
 
29 wrzesień 2006 Raport Bieżący Nr 40/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną
 
08 wrzesień 2006 Raport Bieżący Nr 39/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
01 wrzesień 2006 Raport Bieżący Nr 38/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
01 sierpień 2006 Raport Bieżący Nr 37/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
25 lipiec 2006 Raport Bieżący Nr 36/2006 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2006 r.
 
07 lipiec 2006 Raport Bieżący Nr 35/2006 Informacja uzupełniająca do jednostkowego i skonsolidowanego raportu Eldorado za 2005 rok w sprawie wynagrodzenia osób zarządzających
 
29 czerwiec 2006 Raport Bieżący Nr 34/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
29 czerwiec 2006 Raport Bieżący Nr 33/2006 WZA - wykaz akcjonariuszy
 
23 czerwiec 2006 Raport Bieżący Nr 32/2006 Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
 
23 czerwiec 2006 Raport Bieżący Nr 31/2006 Oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
 
23 czerwiec 2006 Raport Bieżący Nr 30/2006 Uchwały WZA z dnia 22.06.2006 roku
 
21 czerwiec 2006 Raport Bieżący Nr 29/2006 Podpisanie znaczących umów przez spółkę zależną Stokrotka Spółka z o.o.
 
14 czerwiec 2006 Raport Bieżący Nr 28/2006 Zwięzła ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą
 
14 czerwiec 2006 Raport Bieżący Nr 27/2006 Projekty uchwał na WZA
 
14 czerwiec 2006 Raport Bieżący Nr 26/2006 Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną Elpro Spółka z o.o.
 
14 czerwiec 2006 Raport Bieżący Nr 25/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
01 czerwiec 2006 Raport Bieżący Nr 24/2006 Termin i porządek obrad WZA
 
29 maj 2006 Raport Bieżący Nr 23/2006 Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOS SA w sprawie konsolidacji z GK Eldorado.
 
26 maj 2006 Raport Bieżący Nr 22/2006 Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu akcji Eldorado S.A. przez PZU Asset Management SA
 
26 maj 2006 Raport Bieżący Nr 21/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną
 
15 maj 2006 Raport Bieżący Nr 20/2006 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie konsolidacji z BOS S.A.
 
11 maj 2006 Raport Bieżący Nr 19/2006 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez Eldorado S.A.
 
11 maj 2006 Raport Bieżący Nr 18/2006 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną.
 
11 maj 2006 Raport Bieżący Nr 17/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
09 maj 2006 Raport Bieżący Nr 16/2006 Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2006.
 
28 kwiecień 2006 Raport Bieżący Nr 15/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
26 kwiecień 2006 Raport Bieżący Nr 14/2006 Podpisanie umowy kredytowej przez Eldorado S.A.
 
04 kwiecień 2006 Raport Bieżący Nr 13/2006 Podpisanie znaczących umów przez spółkę zależną Stokrotka Spółka z o.o.
 
01 kwiecień 2006 Raport Bieżący Nr 12/2006 Podpisanie znaczących umów przez spółkę zależną Stokrotka Spółka z o.o.
 
24 marzec 2006 Raport Bieżący Nr 11/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
22 luty 2006 Raport Bieżący Nr 10/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
20 luty 2006 Raport Bieżący Nr 9/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
08 luty 2006 Raport Bieżący Nr 8/2006 Postanowienie Zarządu GPW w Warszawie w sprawie uchylenia decyzji zmiany systemu notowań ciągłych akcji Eldorado SA.
 
31 styczeń 2006 Raport Bieżący Nr 7/2006 Zawiadomienia o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
 
31 styczeń 2006 Raport Bieżący Nr 6/2006 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku
 
30 styczeń 2006 Raport Bieżący Nr 5/2006 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku
 
23 styczeń 2006 Raport Bieżący Nr 4/2006 - korekta Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną - KOREKTA
 
20 styczeń 2006 Raport Bieżący Nr 4/2006 Nabycie obligacji Eldorado S.A. przez spółkę zależną.
 
18 styczeń 2006 Raport Bieżący Nr 3/2006 Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu akcji Eldorado S.A. przez Commercial Union OFE
 
16 styczeń 2006 Raport Bieżący Nr 2/2006 Zmiana systemu notowań akcji Eldorado S.A.
 
10 styczeń 2006 Raport Bieżący Nr 1/2006 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji Eldorado S.A. przez Deutsche Bank AG.
 
 
 

Informacje

Emperia Holding z sukcesem przeprowadziła dwie publiczne emisje akcji.